MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Activiteiten Vereniging Geestdrift naar Landelijk Platform GGz
25 april 2013

Vereniging Geestdrift per 1 mei 2013 ontbonden

Er komt een einde aan een roemruchte geschiedenis van een (lid)organisatie die
in 1971 begon als 'CliŽntenbond in de ggz'. Een groot deel van de taken en activiteiten van Vereniging Geestdrift worden overgeheveld naar het Landelijk Platform GGz of vinden elders onderdak.

Onderdak bij Landelijk Platform GGz
De besturen van Vereniging Geestdrift en van het Landelijk Platform GGz betreuren het
dat Vereniging Geestdrift door het wegvallen van de financiŽle basis moet ophouden te bestaan. Verschillende activiteiten van Geestdrift hebben een plek gevonden bij andere organisaties. Het Landelijk Platform GGz biedt onderdak aan de ervaringsdeskundige
telefonische helpdesk. Deze is ingericht bij
www.meldjezorg.nl. Daarmee heeft het Landelijk Platform GGz de dienstverlening aan mensen met vragen en klachten over het ggz-zorgstelsel uitgebreid met de mogelijkheid tot een telefonisch gesprek met ervaringsdeskundigen. 
De Depressielijn is inmiddels ondergebracht bij de Depressie Vereniging.

Voorlichtingen, crisiskaart en RCO's
De bekende Pandoravoorlichtingen gaan onder eigen naam verder maar wel onder de vlag
van het Landelijk Platform GGz. Voor de circa 30 aangesloten RCO's (Regionale CliŽnten
organisaties) wordt gezocht naar een effectief samenwerkingsverband met het Landelijk
Platform GGz. Ook de inmiddels bekende 'crisiskaart' wordt verder beheerd en doorontwikkeld door het Landelijk Platform GGz. Een groot deel van de inhoud van de website van Geestdrift wordt binnenkort overgeheveld naar de site van het Landelijk Platform GGz zodat relevante informatie beschikbaar blijft.

Kroniek
De ontbinding van Vereniging Geestdrift gaat niet onopgemerkt voorbij. Er wordt gewerkt
aan een ‘historische kroniek’ die aan alle leden en andere belangstellenden zal worden toegezonden of op aanvraag beschikbaar besteld kan worden. 

Meer informatie
www.vereniginggeestdrift.nl
Brief van het Bestuur van de Vereniging Geestdrift aan haar leden
Meld je zorg uitgebreid met ervaringsdeskundigen
Voorlichtingen voor scholen, gemeenten, bedrijven 
Doorontwikkeling crisiskaart bij Landelijk Platform GGz

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-4-2013 14:05