MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Doorontwikkeling Crisiskaart bij Landelijk Platform GGz
25 april 2013

Crisiskaart 

Het Landelijk Platform GGz vindt de crisiskaart
een belangrijk instrument om zelfmanagement
van cliŽnten te versterken en dwangmaatregelen
te voorkomen. Om die reden geeft het Landelijk
Platform vervolg aan een aantal activiteiten van
het project LCIO van Geestdrift. In een werkgroep
met verschillende beroepsgroepen, GGZ Nederland
en Zorgverzekeraars Nederland worden stappen
gezet om structurele financiering van de crisiskaart
via de zorgverzekeringswet mogelijk te maken. Daarnaast zet het LPGGz een aantal activiteiten
voort ten behoeve van het landelijk netwerk van
crisiskaartprojecten
.

 

 

Wat is een crisiskaart?
Op de kaart staat informatie over hoe een (psychische)crisis er bij de betreffende persoon
uit ziet en wat er vervolgens moet gebeuren. Zo weten alle betrokkenen wat ze moeten doen.
De tekst op deze kaart is een samenvatting van een uitgebreider crisisplan of dossier waarin
de cliŽnt voor hem relevante informatie over een crisis kan (laten) opschrijven en is een onlosmakelijk onderdeel van dit dossier. De cliŽnt bepaalt zelf hoeveel informatie er op de
kaart komt te staan. Het is de bedoeling dat de cliŽnt aan het dossier werkt op een moment
dat zij/hij helder voor ogen heeft wat er wel en niet wenselijk is in geval van een crisis. Hiermee kan voorkomen worden dat beslissingen worden genomen over de cliŽnt op een moment dat
hij/zij niet in staat is aan te geven wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Terwijl
hij misschien vaker zo'n situatie heeft meegemaakt, of misschien wel met de eigen hulpverlener afspraken heeft lopen over de juiste aanpak.


Wat doet LCIO?
Op de website www.crisiskaartggz.nl van het Landelijk Crisiskaart Informatie- en Ondersteuningspunt (LCIO) staat alle informatie over de crisiskaart©. Het LCIO biedt ondersteuning bij het starten van regionale crisiskaart-steunpunten en stelt zich actief
op in het streven naar ťťn of meerdere vormen van structurele financiering van de
crisiskaart©. 


- info voor professionals
- ervaringsverhalen
- crisiskaartprojecten
- onderzoek


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 25-4-2013 15:32