MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Voortgang CQ-I - zorginstellingen opgelet!
18 april 2013

Voortgang CQ-I

Het gaat goed met de aanlevering van gegevens
door zorgaanbieders. In de periode van 1 februari
tot en met 1 maart 2013 hebben de zorgaanbieders
in totaal 173 CQI's aangeleverd. Dankzij die gegevens
krijgen we een gefundeerd beeld van de ervaringen
van ggz-cliŽnten over de geleverde zorg in 2012.


Zorgvormen
De zorgaanbieders die gegevens hebben aangeleverd, zijn te verdelen in de volgende
vormen van zorg:

  • 90 x CQI Kortdurende ambulante ggz & vz 
  • 32 x CQI Klinische ggz & vz
  • 26 x CQI Beschermd wonen
  • 25 x CQI Begeleid zelfstandig wonen

Zorgaanbieders kunnen dus meerdere CQI's hebben ingevuld.
Alle aangeleverde gegevens zijn door het Landelijk Platform GGz in samenwerking met
Significant en Qualizorg, omgezet in rapportages. De meewerkende zorgaanbieders hebben daarvan bericht ontvangen. Zij kunnen de rapportages tot uiterlijk 26 april via de portal inzien
en goedkeuren. Vanaf 16 mei kan iedere zorgaanbieder de eigen goedgekeurde rapportage
in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (DigiMV) terugvinden.

Mocht u, als zorgaanbieders, in de periode tot en met 26 april vragen hebben met betrekking
tot de rapportage of de LPGGz-portal, neem dan contact op met:
of 0570-820219

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over CQ-I
Zorgaanbieders die meedoen aan het CQ-I project klik hier

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-4-2013 14:33