MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijk Platform GGz pleit voor strengere toelatingseisen zorgaanbieders
25 april 2013

Laagdrempelige toegang nieuwe zorgaanbieders
niet in belang cliŽnt

De Volkskrant maakte zaterdag 13 april jl. bekend
de verslavingskliniek GGZ Bontiusplaats te hebben opgericht. De nieuwe fakekliniek werd zonder probleem door VWS toegelaten als instelling voor medisch specialistische verslavingszorg. De regels voor toelating zijn de afgelopen jaren door de overheid versoepeld om de concurrentie en daar-mee de marktwerking in de zorg te bevorderen.
De Volkskrant toonde met haar initiatief aan dat er
op dit moment vrijwel geen enkele drempel is voor
nieuwe zorgaanbieders.

 

Toelatingseisen
Het Landelijk Platform GGz is van mening dat cliŽnten erop moeten kunnen vertrouwen dat
een toegelaten zorgaanbieder verantwoorde zorg levert volgens de bestaande richtlijnen*.
Bij aanmelding voor toelating moeten initiatiefnemers getoetst worden op de antecedenten
van de bestuurders en de degelijkheid van het bedrijfsplan. Vervolgens moet de transparantie
met betrekking tot de werkwijze en de behaalde resultaten gegarandeerd zijn, zoals dat ook
geldt voor andere zorgaanbieders. Wild west-taferelen op de zorgmarkt leiden tot het ondoel-
matig inzetten van het beschikbare zorgbudget en tot bijkomende schade voor cliŽnten.

Aanscherping
Minister Schippers heeft op 16 april jl. toegezegd de huidige wetgeving ten aanzien van de toelating aan te scherpen: verbetering van controles door zorgverzekeraars bij het afsluiten
van een contract, tijdige inspectie door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en een verklaring
van goed gedrag van de bestuurders. Voor de komende zomer informeert zij de Tweede Kamer over de concrete uitwerking van haar plannen. Het Landelijk Platform GGz stuurt binnenkort
een brief met mogelijke oplossingen naar de minister.

* Zie www.ggzrichtlijnen.nl
Zorgaanbieders dienen jaarlijks gegevens aan te leveren (ROM) m.b.t. cliŽntwaardering en effectiviteit van de behandeling ten behoeve van de Jaarrapportage Maatschappelijke Verantwoording (JMV). Er zijn ook veldnormen en afspraken voor patiŽntveiligheid. 

http://www.ggzbontiusplaats.nl/ 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 25-4-2013 15:05