MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


SIRE zoekt ervaringsdeskundigen voor anti-stigmacampagne
6 mei 2013

SIRE zoekt ervaringsdeskundigen voor anti-stigmacampagne
& de hulplijn

In juni start SIRE een landelijke campagne om het taboe rondom psychische aandoeningen te doorbreken. Deze campagne richt zich op mensen zonder aandoening, die niet weten hoe ze met mensen mťt, moeten omgaan. Zij worden opgeroepen om te bellen naar een hulplijn waar een ervaringsdeskundige ze alles over zijn/haar aandoe-ning kan vertellen. Naast inhoudelijke vragen gaat het er vooral om dat de ervaringsdeskundige uitlegt hoe om te gaan met de persoon in kwestie, namelijk gewoon zoals je dat bij anderen ook zou doen: luister, oordeel niet en
sluit de persoon in kwestie niet buiten.

Samen Sterk tegen Stigma
Vooral dit laatste sluit aan op de uitgangspunten van Samen Sterk tegen Stigma (SStS):
het doorbreken van het taboe door het gesprek aan te gaan en open te zijn over je problemen. 
De hulplijn vervult een belangrijke rol: iemand met vragen over ggz-problematiek neemt de moed om te bellen en wordt door het gesprek gesteund in het op een gewone manier benaderen van mensen met een aandoening. De Sire-hulplijn wordt gecoŲrdineerd door de Stichting Samen Sterk tegen Stigma.

Interesse?
Voor de hulplijn zoekt SIRE ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Uitgebreidere informatie vindt u hier.
Aanmelden graag via:

Deze SIRE-campagne komt tot stand in samenwerking met het Landelijk Platform GGz,
GGZ Nederland, de NVvP, ZN, Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie en Samen Sterk
tegen Stigma.

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-5-2013 11:43