MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Steeds meer jongeren slikken antidepressiva
10 mei 2013

Jongeren slikken vaker antidepressiva

Steeds meer jongeren slikken antidepressiva met
soms heftige bijwerkingen tot gevolg. Zo steeg het
gebruik van antidepressiva bij jongeren onder de
17e jaar in 5 jaar tijd met 27%. Het EO-programma
'De Vijfde Dag' besteedde er donderdagavond
9 mei jl. aandacht aan. Het Landelijk Platform GGz
was te gast in de studio en bepleitte een nauwere
samenwerking tussen huisartsen en psychiaters en
wil meer ggz-ondersteuning in de huisartsenpraktijk.  

 

Rolverdeling huisarts-psychiater
De Vijfde Dag zocht uit wie de medicijnen voorschrijft en hoe vaak dat gebeurt. Ook onderzocht de redactie de vraag of de jongeren voldoende worden begeleid en wat de rolverdeling is tussen
de huisarts en de jeugdpsychiater. In de reportage reageren jeugdpsychiater Cathrien Reichart van de de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Ivan Wolffers, hoogleraar gezondheid en cultuur. In de studio reageren Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz en
Jako Burgers, hoofd richtlijnontwikkeling van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Meer ondersteuning voor huisartsen
In het programma bracht het Landelijk Platform GGz onder andere de volgende punten 
naar voren:

1. Conform het addendum bij de Richtlijn Depressie, dat zich specifiek uitspreekt over
    de behandeling van jongeren met depressie, is het niet wenselijk dat huisartsen 
    anti-depressiva voorschrijven aan jongeren.
2. Het is van belang dat huisartsen beter van de inhoud van deze en andere voor de ggz
    relevante richtlijnen op de hoogte zijn.
3. Huisartsen kunnen zich overvraagd voelen qua expertise bij psychiatrische problematiek.
    Het is daarom belangrijk huisartsen meer steun krijgen zoals in het bestuurlijk akkoord
    is vastgelegd: versterking POH-GGz, psychiatrische consultatie vanuit de
    gespecialiseerde ggz, etc.

Bekijk hier de uitzending.
Cijfers over het gebruik van antidepressiva onder jongeren.
Bron o.a.: eo.nl


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-5-2013 11:44