MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Inbreng patiŽntenkoepels over hervorming langdurige zorg
16 mei 2013


Inbreng patiŽntenkoepels t.a.v. hervorming langdurige ondersteuning en zorg

Het Regeerakkoord is gestart met forse bezuinigingen
op de langdurige zorg, daarna is met de aanbieders
een werkgelegenheidsakkoord gesloten en een dag later is de visiebrief aan de Kamer gestuurd. De centrale positie van de cliŽnt komt hierbij onvoldoende naar voren. In de transitie worden de PGO-organisaties
en met name hun achterban niet genoemd. Hoe de voorstellen uitpakken voor cliŽnten, blijft onduidelijk. Wij pleiten voor een doorrekening van maatregelen
en een zorgvuldige transitie. Dit betekent dat mensen, overheden en organisaties
tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie en rollen. De PGO-organisaties zijn graag betrokken bij de nadere uitwerking van effecten voor mensen. Een zorgvuldig en gefaseerd transitieproces voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben is noodzakelijk.

 

Reden voor de CG-Raad, Platform VG, NPCF, Per Saldo, ANBO en het Landelijk Platform
GGz een Position Paper op te stellen waarin we de rechtspositie, inspraakmogelijkheid en medezeggenschap van cliŽnten bepleiten. Deze Position Paper hebben we op 17 mei
onder de aandacht gebracht van de politiek tijdens de hoorzitting over Langdurige Zorg.
Wij willen ook dat alle maatregelen ten behoeve van een zorgvuldige transitie goed worden doorgerekend. Dit betekent dat mensen, overheden en organisaties voldoende tijd krijgen en
goed worden gefaciliteerd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie en rollen.
Ook willen we bij de nadere uitwerking van de effecten voor mensen worden betrokken.

Download Gezamelijk Position Paper PatiŽntenkoepels - mei 2013

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-6-2013 15:38