MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


't Podium: Over leven met langdurige zorg
21 mei 2013

Uitnodiging ’t Podium 

op vrijdag 21 juni 2013 van 13.00 - 17.00 uur


Over leven met langdurige zorg

Ruim 160.000 Nederlanders hebben een blijvende ernstige psychische aandoening die grote beperkingen in hun sociale en maatschappelijke functioneren met zich meebrengt. Het merendeel
van hen (90%) woont min of meer zelfstandig al
dan niet met zorg en ondersteuning. Een kleiner
deel verblijft langdurig of permanent in ggz-voorzieningen (+/- 10%). De levenskwaliteit van mensen die op langdurige zorg zijn
aangewezen vergt juist nķ extra aandacht.
Het huidige maatschappelijke klimaat biedt namelijk allerminst garanties voor
een menswaardig bestaan.


Het gaat bij lange na niet alleen om ggz-zorg, maar met name ook om een luisterend oor,
sociale relaties, ruimte voor interesses en talenten, huisvesting, vrije tijdsbesteding, zinvolle dagbesteding, voorzieningen in de wijk, ondersteuning van de mantelzorger etc. Daar is nog
veel mis mee. Dat het anders en beter kan bewijzen de 33 goede voorbeelden van langdurige verblijfszorg die door het Provinciaal Platform GGZ Utrecht recentelijk in boekvorm zijn gepresenteerd. Ook de ontwikkeling van wijk- en fact-teams zijn veelbelovend. Op ’t Podium
van 21 juni a.s. bespreken we de mogelijkheden om de kwaliteit van leven fundamenteel
te verbeteren en wat daarvoor nodig is. We laten ons inspireren door goede voorbeelden
en wisselen onze ervaringen en visies uit. Het doel is te komen tot zorg en ondersteuning
die echt betekenisvol is voor de grote groep kwetsbare burgers die daarop is aangewezen.

Gespreksleider: Gee de Wilde

Met medewerking van: (o.v.b.)
DoeMaar!-project van GGZ Centraal; Triple C van Altrecht; Buurt Zorgt van Psy Moleman;
Het Vijfde Wijkteam van GGz Noord Holland Noord; Ministerie van VWS

Organisatie
Dit Podium wordt mede georganiseerd door Ria Trinks, Gee de Wilde en Sjef Kemps. 

Praktisch
Datum:        Vrijdag 21 juni 2013
Tijd:            13.00 - 16.30, aansluitend borrel tot 17.00 uur
Locatie:       Utrecht (binnenstad)
Toegang:     Gratis (maar niet vrijblijvend!) 
Voor wie:     (Ex-) ggz-cliŽnten/familie en hun organisaties, zorgverzekeraars, zorgaanbieders,
                   zorgprofessionals, hulpverleners en overige geÔnteresseerden.
Aanmelden:  Uiterlijk tot 18 juni 2013 via het aanmeldformulier
Informatie:    Steven Makkink    

 

De inschrijving is gesloten.

NB: Bij meer dan 120 aanmeldingen sluiten wij de inschrijving. Uiterlijk ťťn week voor
aanvang krijgt u van ons een bevestiging van uw aanmelding, het volledige programma
en de locatiegegevens met routebeschrijving.

’t Podium is een initiatief van het Landelijk Platform GGz en belicht actualiteiten in de ggz
vanuit cliŽnten- en familieperspectief en wordt gemiddeld vier keer per jaar georganiseerd
voor en door cliŽnten, familieleden en hun organisaties, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheden,hulpverleners en overige betrokkenen en geÔnteresseerden in de ggz.

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 17-6-2013 15:08