MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Uitslag meldactie: 48% ervaart onnodige zorg
25 mei 2013

UITSLAG MELDACTIE: 48% ERVAART ONNODIGE ZORG

Onterechte consulten en verwijzingen. Dubbele onderzoeken
en foto’s. Medicijnen die worden verstrekt maar niet worden
gebruikt. 48% van de mensen die zich meldden bij het Meldpunt Besparingen in de zorg heeft ervaring met dit
soort onnodige diensten of handelingen. Het Meldpunt
is ingericht door de vier landelijke patiŽntenkoepels die
zich zorgen maken over de bezuinigingen die het kabinet
wil doorvoeren in de zorg. De organisaties willen dat eerst
de verspilling van zorgeuro’s wordt aangepakt, in plaats
van dat het kabinet begint met snijden in het basispakket.
De patiŽntenorganisaties riepen mensen op om mee te denken, en ruim 2500 mensen gaven daaraan gehoor.

 

Van de ene dokter naar de andere en weer terug
Uit de meldingen blijkt dat bijna de helft van de mensen te maken heeft met onnodige
zorg. Zo liet 28,5% weten ervaring te hebben met overbodige of onnodig dure medicijnen.
13% moest onnodig terugkomen bij een dokter, en ruim 12% ondervond verspilling omdat
er opnieuw foto’s werden gemaakt, diagnoses dubbel worden gesteld en onderzoeken
werden herhaald. Iemand meldt: “Voor andere pijnstilling moest ik eerst naar de pijnpoli,
toen naar de neuroloog, toen naar de neurochirurg en weer terug naar de pijnpoli, terwijl
alle gegevens hetzelfde zijn gebleven en bij de artsen/ specialisten bekend zijn.”

Doosje van 100 voor 1 pleister
Naast het melden van ervaringen van verspilling, deden de deelnemers ook suggesties
voor besparingen. 37% van de besparingsideeŽn heeft betrekking op medicijnen. Mensen
vinden dat er onnodig vaak medicijnen worden weggegooid doordat deze in te grote hoe-
veelheden worden verstrekt. Soms zelfs ondanks dat patiŽnten aandringen op kleinere hoeveelheden. “Ik kreeg nieuwe medicijnen die waarschijnlijk heel vervelende bijwerkingen
gingen geven. Ik kreeg ze toch voor drie maanden mee, in plaats van een maand proberen,”
meldt iemand. Een andere deelnemer zegt: “Mijn zoontje gebruikt voor zijn nieraandoening
40 ml van een drankje dat maximaal een maand houdbaar is, maar we krijgen het steeds
per 100 ml verstrekt. We gooien dus elke maand 50-70 ml weg!”. En een van de deelnemers
had ťťn neussondepleister nodig, en moest een doos van 100 afnemen. “Wat ik over had
moest ik maar bewaren.”

Bestrijding fraude
Veelgenoemd zijn ook de voorstellen om fraude met declaraties tegen te gaan. Mensen
stellen voor om declaraties via patiŽnten te laten verlopen, en om mensen beter inzicht
te geven in het declaratieoverzicht. Ook meldt 14,1% van de deelnemers ideeŽn om
efficiŽnter om te gaan met hulpmiddelen, bijvoorbeeld door ze te hergebruiken. Mensen
vinden ook dat er geld bespaard kan worden als dokters beter luisteren naar patiŽnten
en als de communicatie tussen zorgverleners verbetert. Een van de suggesties luidt:
“Meer communicatie en meer luisteren naar een patiŽnt! Dit had de zorg alleen al op mij
vele euro's gescheeld en mij veel geld, pijn en ellende.”

1,5 miljard bezuinigen
De CG-Raad, het Landelijk Platform GGz, Platform VG en de patiŽntenfederatie NPCF
zijn het meldpunt Besparingen in de zorg in april 2013 gestart. De organisaties gebruiken
de suggesties om input te leveren aan minister Schippers die eerder dit jaar de zorgpartijen
opriep om met haar mee te denken over mogelijke bezuinigingen. Het kabinet wil alleen al
op het basispakket 1,5 miljard euro bezuinigen. De patiŽntenkoepels vinden dat onhaalbaar
en niet nodig, en willen dat er eerst gekeken wordt hoe geld bespaard kan worden door ondoelmatigheden in de zorg te bestrijden. De 2552 suggesties die op het meldpunt zijn binnengekomen zijn zeer bruikbaar bij het opstellen van een definitief bezuinigingsplan,
waarmee het patiŽntenbelang gediend is, in plaats van dat het geschaad wordt.

Download hier de printversie van dit artikel.
Lees ook het artikel op de voorpagina van de Telegraaf van zaterdag 25 mei

Eind mei 2013 publiceert het Landelijk Platform GGz de uitkomsten van haar specifieke
meldactie onder ggz-cliŽnten & familie en onder de aangesloten lidorganisaties.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 27-5-2013 15:51