MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Miljoenenbezuiniging mogelijk zonder dat de patiŽnt er iets van merkt
28 mei 2013

PERSBERICHT
Utrecht, 28 mei 2013

Uit vandaag gepresenteerd rapport van het Landelijk Platform GGz aan Schippers blijkt:

Miljoenenbezuiniging mogelijk zonder dat de patiŽnt er iets
van merkt

Vandaag presenteert het Landelijk Platform GGz haar bezuinigingsvoorstellen aan minister Schippers. In het
rapport “Verbeter Zorgsysteem en realiseer bezuinigingen” staan verschillende opties voor de minister om bezuinigingen
in het zorgsysteem te realiseren. Het kan niet zo zijn dat de
rekening van de bezuinigingen opnieuw bij de patiŽnt wordt
gelegd. Immers het vertrouwen van de patiŽnt in het zorgsysteem staat erg onder druk door de berichtgeving over fraude en het weglekken van geld in de zorg. In het rapport van het Landelijk Platform GGz zijn concrete bezuinigingsmogelijkheden doorgerekend
.

Het Landelijk Platform GGz stelt voor dat zorgverzekeraars hun jaarlijkse rendementen op
hun reserves direct inzetten voor de inkoop van zorg. Hierdoor blijft het geld niet in de kas
van de verzekeraar maar vloeit het terug naar de zorg: dit betekent een opbrengst van
circa 30 miljoen euro voor de ggz.

Werk in korte tijd toe naar regelarme instellingen waardoor de bureaucratie en onnodige
papieren rompslomp wordt voorkomen. Maar ook kostenopdrijvende managementlagen
niet meer nodig zijn. Vergelijk het met het CBF keurmerk voor goede doelenorganisaties:
een beperkt percentage van de inkomsten mag worden besteed aan de overhead. Zorgverzekeraars moeten erop sturen bij zorginstellingen dat het geld wordt besteed aan
de directe zorg aan de patiŽnt. Hiermee kan alleen al in de ggz een besparing worden gerealiseerd van circa 71 miljoen euro.

Ook het declaratiesysteem moet worden aangepakt. Een paar minuten extra behandelen
kan soms een verdubbeling van het tarief opleveren. Zorgverzekeraars moeten er op letten
dat zorgaanbieders in de ggz niet onnodig een te dure DBC in rekening brengen. Hiervoor
is het noodzakelijk dat zorgverzekeraars inzicht krijgen in het werkelijke aantal behandelminuten.
Als de patiŽnt dan ook nog eens de rekening controleert kan hiermee in de ggz circa
17 miljoen euro worden bespaard.

Door te bezuinigen in de ggz zullen meer mensen onnodig lang uitvallen op het werk of
in de maatschappij. Dit zorgt in het geval van arbeidsuitval voor extra kosten bij het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar ook kan het leiden tot extra kosten bij het ministerie van Veiligheid en Justitie: 'Elke zorgeuro die wordt besteed aan verslavingszorg
en forensische zorg voor verslaafden, levert een besparing op van € 2,13 aan maatschappelijke kosten, zoals de inzet van politie en justitie en de uitkering van schadeverzekeringen'.
De ggz bespaart naar schatting minimaal 1,36 miljard euro bij andere ministeries. Vanwege
deze besparing is het dan ook reŽel dat zij meebetalen aan de bezuiniging in de zorg.
We denken aan 10% van de kostenbesparing die de ggz op hun beleidsterrein realiseert.
Dit is 136 miljoen euro.

Het Landelijk Platform GGz verwacht dat minister Schippers met bovengenoemde bezuinigings-voorstellen concrete handreikingen heeft om kostenopdrijvende prikkels in het zorgsysteem
aan te pakken.

Noot voor de redactie
Voor persvragen kunt u terecht bij persvoorlichter Mirjam Drost 030-2363765
of 06-19973092

Informatie
1.   Persbericht 
2.   Brief met bezuinigingsvoorstellen  aan minister Schippers
3.   Rapport 'Verbeter Zorgsysteem en realiseer bezuingingen'
      Opgesteld en doorberekend door ZorgmarktAdvies i.o.v. het Landelijk Platform GGz
4.   Rapport Meldactie: 'Voorkom ondoordachte bezuinigingen in de ggz'
      N.a.v. de meldactie bezuinigingen onder cliŽnten en familie(organisaties) in de ggz

Mediareacties (selectie)
Radio 1 - NOS journaal - LPGGz presenteeert alternatief bezuinigingsvoorstel - 28 mei '13 radio
NOS - GGZ kan miljoenen bezuinigen - 28 mei 2013
De Gelderlander - Minder managers in de ggz - 28 mei 2013
Skipr - Landelijk Platform GGz wil minder managers in de ggz - 28 mei 2013
Zorgvisie - Bezuinig in de ggz door schrappen managementlagen - 29 mei 2013
Nationale Zorggids - LPGGz presenteert voorstel voor miljoenenbesparing - 29 mei 2013 


 

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 30-5-2013 15:34