MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Hou kern-AWBZ overeind voor zwaarste groep ggz-patiŽnten
31 mei 2013

Hou kern-AWBZ overeind voor zwaarste groep ggz-patiŽnten

In de ggz is een groep van maximaal 10.000 patiŽnten die zeer langdurig of levenslang is aangewezen op een beschermde woonomgeving.
Het gaat om patiŽnten met blijvende psychotische stoornissen, ernstige gedragsproblematiek en/of chronische verslaving. Zij hebben doorgaans zorgzwaartepakket 5, 6 of 7. Het Landelijk Platform GGz heeft haar visie ten behoeve van de zorg voor
deze groep patiŽnten vastgelegd in een 'Position Paper Langdurige verblijfszorg ggz'. De Position Paper is door het Landelijk Platform GGz actief verspreid onder
de leden van de Tweede Kamer. Zij vergaderen op 10 juni a.s. over de hervorming
van de langdurige zorg.

 

Voorwaarden 
Het Landelijk Platform GGz is van mening dat deze zwaarste groep ggz-cliŽnten recht
moet blijven houden op zorg uit de kern-AWBZ. Het gaat om mensen die zeer langdurig
of zelfs levenslang in een instelling verblijven. Daarnaast stelt het Landelijk Platform GGz duidelijke voorwaarden aan de overheveling van de overige verblijfszorg naar ZVW en WMO. Bovenal pleit het LPGGz voor een betere kwaliteit in de langdurende verblijfszorg.

Position paper Langdurige verblijfszorg ggz
Het LPGGz heeft haar visie vastgelegd in een Position Paper Langdurige verblijfszorg ggz
Deze is ook aan de vaste kamercommissie van VWS gestuurd ten behoeve van het Algemeen
Overleg op 5 juni a.s. samen met een brief waarin we de afspraken zoals vastgelegd in het Bestuurlijk Akkoord van juni 2012, onderstrepen. De Position Paper is ook onze inbreng
bij het Nota-overleg op 10 juni a.s. waar Šlle kamerleden aan mogen deelnemen. 

Download hier de Position Paper Langdurige zorg
Download hier de Brief aan de vaste kamercommissie t.b.v. AO 5 juni  
Lees ook Miljoenenbezuinigingen zůnder dat de patiŽnt er iets van merkt

Foto: Stijn Rademaker

  

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-6-2013 13:56