MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Brief naar Kamerleden voor AO-ggz 5 juni
3 juni 2013


Brief naar Kamerleden voor AO-ggz 5 juni

De Tweede Kamer vergadert woensdag 5 juni a.s. over de geestelijke gezondheidszorg.
Het AO-ggz behandelt veel onderwerpen.
Het Landelijk Platform GGz schrijft in een
brief aan de vaste Kamercommissie van VWS 
om vast te houden aan de koers die met het bestuurlijk akkoord ggz is ingezet. Daarnaast geeft het Landelijk Platform GGz een reactie
op andere ontwikkelingen die in de ggz-sector spelen en doet hiervoor concrete aanbevelingen.

1. Brief van 31-05 aan de vaste kamercommissie VWS t.b.v. AO op 5 juni
2. Brief van 28-05 aan minster Schippers met bezuinigingsvoorstellen
3. Position Paper Langdurige zorg
4. Rapport 'Verbeter Zorgsysteem en realiseer bezuinigingen'
    Opgesteld en doorberekend door ZorgmarktAdvies i.o.v. het Landelijk Platform GGz
5. Rapport Meldactie: 'Voorkom ondoordachte bezuinigingen in de ggz'
    N.a.v. de meldactie bezuinigingen onder cliŽnten en familie(organisaties) in de ggz

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-6-2013 13:33