MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


AVI organiseert bijeenkomsten gemeentelijk beÔnvloeding
29 mei 2013

AVI organiseert bijeenkomsten over inbreng
bij gemeentereaadsverkiezingen

Programma AVI organiseert vanaf eind mei lokale, informatieve netwerkbijeenkomsten. Onderwerp: hoe
ontwikkelt men bij gemeenten beleid? Wie doet wat?
Ook gaan we met u in gesprek over het beÔnvloeden
van dat beleid. We kijken daarbij met name naar het
beleid rondom extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging.

 

Decentralisatie AWBZ
Gemeenten bereiden zich nu al voor de decentralisatie AWBZ. Op veel plaatsen werkt
men aan nieuw gemeentelijk beleid rond de decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging. Belangrijke thema’s die ook in de gemeenteraadsverkiezingen
aan bod zouden moeten komen. Als WMO-raad of lokale belangenbehartiger kunt u
daarvoor zorgen. Ook al is nog niet alles bekend, toch ziet u vast kansen maar hebt u
ook zorgen rondom de decentralisatie AWBZ. Kom naar een van de informatieve, netwerkbijeenkomsten die AVI organiseert en praat mee hoe u uw kansen en zorgen
rond de AWBZ onder de aandacht kunt brengen bij de gemeente en bij de lokale partijen.

Bijeenkomsten op verzoek
AVI-adviseurs organiseren de bijeenkomsten alleen op verzoek. Heeft u interesse
in een netwerkbijeenkomst? Neem dan contact op met ťťn van onze WMO-adviseurs:
Rita van Maurik:
of met het AVI-secretariaat,

WMO-adviseurs
Er zijn 25 Adviseurs Versterking WMO werkzaam binnen het project Aandacht voor
Iedereen. Deze adviseurs zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren
van activiteiten voor WMO-raden, regionale en lokale belangenorganisaties en
gemeenten.

Zorg dat de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging voldoende aandacht
krijgt tijdens gemeenteraadsverkiezingen!

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-6-2013 9:47