MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Uitvoering dwangmaatregelen schiet te kort; patiŽnt wordt niet betrokken
11 juni 2013

Persbericht

Uit Panelonderzoek Psychisch Gezien blijkt:

Uitvoering dwangmaatregelen schiet te kort,
patiŽnt wordt nauwelijks betrokken

Uit het panelonderzoek van het Trimbos-instituut
blijkt dat de meerderheid van de mensen met langdurige en ernstige psychische problemen ontevreden is over het contact met de hulpverlener tijdens een periode van dwang. Ook wordt er te
weinig rekening gehouden met wensen en behoeften van patiŽnten. Bij 80% van de patiŽnten is er geen inspraak over het type dwangmaatregel of de duur ervan. Ook de alternatieve interventies, zoals 1-op-1 begeleiding of High Intensive Care, lijken nog lang niet overal te worden toegepast.
Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz zegt hierover: “Al in 2009 hebben we onderzoek gedaan naar het terugdringen van dwang en drang in de psychiatrie. Ook hebben we concrete aanbevelingen gedaan en deze breed binnen
de ggz-sector verspreid. Anno 2013 is er nog weinig mee gedaan.” Zij roept de sector
op om vaart te maken met het terugdringen van dwang, en de inmiddels ontwikkelde interventies snel toe te passen.

 

Er zijn alternatieven voor dwang; maar de wensen worden nauwelijks ingewilligd
Uit het onderzoek blijkt dat er een groot verschil is tussen de wensen van de patiŽnten en
de hedendaagse praktijk, terwijl er preventieve en alternatieve mogelijkheden zijn.
Een aantal voorbeelden:
1.  De meerderheid (80%) van de patiŽnten die meededen aan het panelonderzoek vindt 1-op-1
     begeleiding of High Intensive Care een goed alternatief voor dwang. Van de patiŽnten die te
     maken hadden met dwang, geeft slechts 19% aan dat ze deze aangeboden heeft gekregen.
2.  Van de patiŽnten die meededen aan het onderzoek ziet de meerderheid (78%) de Crisiskaart
     als een belangrijk hulpmiddel bij het terugdringen van dwang. Slechts 9% van de patiŽnten
     die te maken hadden met dwang heeft een Crisiskaart van de zorginstelling ontvangen.

Te weinig contact met de hulpverlener voor, tijdens en na de dwangmaatregel
Het panel bestaat uit ruim 800 panelleden waarvan 528 een vragenlijst over dwangtoepassing in
de ggz invulde. Hiervan hebben 242 panelleden ooit met een dwangmaatregel te maken gehad. Bijna ťťn van de twee patiŽnten geeft aan de dwang als (heel) negatief te hebben ervaren. Ongeveer 57% van de patiŽnten die met een dwangmaatregel te maken had, was niet tevreden over het contact met hulpverleners gedurende die maatregel. Precies hetzelfde percentage is ontevreden over de mate waarin rekening is gehouden met hun wensen en behoeften.

Communicatie schiet te kort
Bijna de helft (46%) geeft aan dat geen enkele hulpverlener met hen heeft gesproken over het
doel van een dwangmaatregel. Was dat gesprek er wel, dan vond dit vaker achteraf (30%)
dan vooraf (21%) plaats. Het globaal nabespreken van een dwangmaatregel (dus niet specifiek
gericht op het doel) gebeurt iets vaker. Toch geeft 40% aan nooit een dergelijk gesprek te
hebben gehad. Bij 80% van de patiŽnten is er geen inspraak over het type dwangmaatregel
of de duur ervan. “De communicatie tussen patiŽnt/familielid en hulpverlener schiet dus ernstig
te kort”, aldus Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz.

Noot voor de redactie
Mirjam Drost, persvoorlichter van het Landelijk Platform GGz (06) 199 73 092

Factsheet Panel Psychisch Gezien 2013

Het panel 'Psychisch Gezien' is een landelijk panel van het Trimbos-instituut voor mensen
met langdurige of ernstige psychische problemen. Het Landelijk Platform GGz maakt deel
uit van de programmacommissie. Voor meer informatie:
www.psychischgezien.nl

Lees ook het Factsheet van het Landelijk Platform GGz uit 2009
en het rapport 'Dwang en drang in de psychiatrie.


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-6-2013 15:28