MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Nieuw! Brochure: 'Antipsychotica - zo blijf je ze de baas!
7 juni 2013

Bestellen? Dat kan! Vul het bestelformulier onderaan de pagina in.

Nieuw! Brochure ‘Antipsychotica – zo blijf je ze de baas’

Meer dan de helft van de mensen die antipsychotica
slikt heeft daar problemen mee. Dit kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot een nieuwe psychose. Daarom hebben het Landelijk Platform GGz en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik de
brochure 'Antipsychotica - zo blijf je ze de baas' uitgebracht. Met praktische tips, adviezen en
handige checklists.


Beladen

Dat therapieontrouw veel voorkomt onder antipsychoticagebruikers is niet verwonderlijk.
Het gebruik op zich is beladen door de soms heftige bijwerkingen en de nare bijklank van
deze medicatie. Het kan een tijd duren voordat de meest geschikte pillen met zomin
mogelijk bijwerkingen zijn gevonden. En op het moment dat iemand zich weer beter
voelt, is de verleiding vaak groot om ermee te stoppen.

Adviezen voor verantwoord gebruik
In de nieuwe brochure komen alle aspecten voorbij die het veilig en verantwoord gebruik
van antipsychotica bevorderen. De relatie met de behandelaar krijgt hierbij veel aandacht.
Dat is immers degene bij wie de patiŽnt terecht kan met zijn of haar vragen, zorgen en twijfels; degene die kan uitleggen waarom het gebruik van de gekozen medicijnen zo belangrijk is; en degene die medicatie of de dosis verantwoord kan veranderen om het gebruik daarvan dragelijker te maken.

Handige checklists
Behalve praktische tips en diverse do’s & dont’s bevat de brochure ook een uitgebreide
checklist waarmee cliŽnten voor zichzelf gedetailleerd de werking en bijwerkingen kunnen bijhouden. Daarbij kunnen zij ook met een rapportcijfer aangeven welk effect de antipsychotica over het geheel genomen hebben. Aanvullend is ook een checklist opgenomen die cliŽnten
als geheugensteun kunnen gebruiken bij de gesprekken met hun behandelaar.

Checklist  Antipsychotica                                          
Checklist Werking & bijwerkingen
Checklist Gesprek                     

Uiteenlopende perspectieven
Door deze combinatie van voorlichting en de checklists onderscheidt de brochure zich van
andere folders over dit onderwerp, zegt Hedda van het Groenewoud die het concept en de
tekst van de brochure ontwikkelde. “CliŽnten krijgen behalve actuele informatie ook praktisch gereedschap aangereikt om het gebruik van deze zware medicijnen meer in eigen hand te houden.”

Bij het schrijven van de brochure baseerde Van het Groenewoud zich onder andere op een
reeks gesprekken met (ervarings)deskundigen, behandelaars, familie en verpleegkundigen. Daaruit bleek dat het perspectief van behandelaars en cliŽnten soms behoorlijk verschilt.
“Sommige behandelaars zijn terughoudend met het geven van informatie. Bijvoorbeeld uit
angst dat cliŽnten de medicatie dan helemaal niet meer willen. Dat leidt ertoe dat cliŽnten
soms niet goed weten wat ze slikken, waarom en hoelang ze de medicatie moeten gebruiken, welke alternatieven er eventueel zijn, en welke gevolgen onregelmatig gebruik kan hebben. Daarom komen al die zaken nadrukkelijk aan bod.“

Ook al is de brochure in eerste instantie gericht op cliŽnten en hun naasten, toch kan die
ook handig zijn voor behandelaars. “Actief luisteren naar cliŽnten, serieus in gesprek gaan
over hun ervaringen en waar nodig verwachtingen managen. Daar gaat het uiteindelijk om,
zodat cliŽnten zich echt gesteund voelen en het volhouden.”

Samen beslissen over de beste medicatie
“Overzichtelijk. Goed leesbaar. En ondersteunend: het maakt mensen mondig!” Bert Stavenuiter van Ypsilon is enthousiast over het eindresultaat. Hij verwacht dat deze brochure aan een grote behoefte voldoet. “Als een behandelaar een bepaald medicijn voorschrijft, komt het vaak niet
bij mensen op om te vragen waarom juist dat medicijn is gekozen. Dan moet je weten dat er
tal van alternatieven zijn en waarin die verschillen. Omgekeerd is het ook belangrijk dat een behandelaar bij de keuze voor een medicijn niet alleen naar de werking kijkt, maar ook bespreekt welke bijwerkingen er kunnen optreden en hoe problematisch die zijn voor de betreffende persoon. Want het is niet aan de behandelaar om dat voor cliŽnten uit te maken. Alleen als je samen die afweging maakt, kom je tot de beste keuze. Daar biedt deze brochure een goede aanzet voor!”

Brochure - spread   (pagina's naast elkaar)
Brochure - gewoon  (pagina's onder elkaar)

Checklist Antipsychotica 
Checklist Gesprek
Checklist Werking & bijwerkingen


 

www.veiligezorgiederszorg.nl

 

Bestellen?

U kunt de brochure ook gratis bij ons bestellen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 23-3-2015 12:54