MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


PatiŽnt vraagt duidelijkheid over zorginkoop
17 juni 2013

PatiŽnt vraagt duidelijkheid over zorginkoop

Mensen willen graag weten wat er gedeclareerd
wordt en controleren dit ook vaak. Maar ze weten meestal niet wat ze moeten doen als ze een fout ontdekken. En als ze actie ondernemen, worden
ze nogal eens van zorgaanbieder
naar zorgverze-
keraar gestuurd en vice versa. Zo blijkt uit de meldactie ‘Kostenbewustzijn’ van de NPCF. Op 20 juni debatteert

de Kamer over de zorgverzekeringswet en pakketmaatregelen. Daarom hebben het Landelijk Platform GGz, de CG-Raad, de NPCF en Platform VG samen een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor VWS in de Tweede Kamer, waarin zij oproepen tot meer duidelijkheid.

 

Verbetering informatievoorziening
De gezamenlijke organisaties pleiten in de brief voor een aanpak van de verbetering van
de informatievoorziening aan de patiŽnt over te maken en gemaakte kosten in de zorg.
Momenteel bezien de organisaties samen met de zorgverzekeraars en ziekenhuizen hoe
zij tot verbeteringen in de nota-overzichten kunnen komen.

Duidelijkheid over keuzemogelijkheden
Ook verzoeken de organisaties meer duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden
voor verzekerde patiŽnten om binnen de zorgverzekering zelf een zorgaanbieder te kunnen
blijven kiezen. De patiŽntenorganisaties onderschrijven het belang van doelmatigheid in de
zorg. Ze zien echter ook dat er nog het mogelijke te verbeteren is aan het goed informeren
over de consequenties van de keuze voor een polis en de keuze voor een zorgaanbieder.
Het is vaak onduidelijk of het regeringsbeleid nog toelaat dat patiŽnten zelf een zorgaanbieder kiezen en of die eigen keuze betaalbaar blijft.

Voorkom hogere premies als het niet leidt tot verbetering zorg
De patiŽntenorganisaties vragen zich af of premieopslag zinvol is, in de wetenschap dat
het betalen van de nominale zorgpremie voor steeds meer mensen problemen geeft. De
verplichte reserves van zorgverzekeraars kunnen bovendien niet geÔnvesteerd worden in
verbetering van de zorg. De organisaties pleiten dan ook voor zorgvuldige besluitvorming
over het vergroten van de risicodragendheid en vragen blijvende aandacht om de risico’s
eerlijk te verdelen.

Gezamelijke brief t.b.v. het AO over de Zorgverzekeringswet op 20 juni 2013
Gezamelijke brief t.b.v. het AO over de Pakketmaatregelen op 20 juni 2013

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 17-6-2013 16:14