MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Grote zorgen over transitie jeugd-ggz naar gemeenten
27 juni 2013

Grote zorgen over transitie jeugd-ggz naar gemeenten

Transitie rammelt onder hoge druk


Vandaag vergadert de Tweede
Kamer over de transitie van de jeugd-ggz naar gemeenten. Ggz-partijen zijn het erover eens dat er kansen liggen maar maken zich vooral grote zorgen over de toegang, kwaliteit, beschikbaarheid en continuÔteit van de specialistische, geneeskundige vorm van gezondheidszorg aan kinderen en jongeren met ggz-problematiek. In
een gezamelijke brief aan de Tweede Kamer stellen het Landelijk Platform GGz,
GGZ Nederland, de NVvP en het NIP kritische vragen ten aanzien van het transitie-proces. Wij vinden dat jeugd-ggz thuishoort in het zorgverzekeringssysteem en
een basisrecht is, net als het recht op somatische zorg. We maken ons zorgen of
het tijdspad wel wordt gehaald om in 2015 een verantwoorde overheveling te
realiseren. En er zijn meer partijen die zich zorgen maken. Een overzicht.

 

1. Reactie ggz-partijen 

    Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, NVvP en het NIP hebben een gezamelijke
    brief ingebracht voor het Algemeen Overleg op 27 juni in de Tweede Kamer over de transitie
    jeugd-ggz. Wij onderschrijven de achterliggende doelstellingen van de stelselwijzigingen in
    de  jeugd-ggz maar we maken ons grote zorgen over de voortgang. We benoemen knelpunten,
    opperen randvoorwaarden en stellen kritische vragen.   
    Download hier de gezamelijke brief

2. Reacties van zorgprofessionals

    Oproep van kernhoogleraren jeugdpsychiatrie
    In een heldere brief aan de Tweede Kamer geven zij vijf zwaarwegende argumenten om niet
    accoord te gaan met de transitie ter voorkoming van een 'historische vergissing'. Daarnaast
    doen zij suggesties om de samenwerking tussen gemeenten en instellingen voor jeugdzorg
    te verbeteren. 
    Download hier de brief

    Reactie van zeven kinder- en jeugdpsychiatische centra
    CliŽntenraden van zeven grote categorale kinder- en jeugdpsychiatrische centra Accare, De
    Bascule, Curium-LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum en Yulius (K7) erkennen dat jeugd-ggz
    aan verandering toe is, maar wijzen erop dat de transitie grote ongerustheid, onzekerheid en
    onduidelijkheid bij ouders en verzorgers van kinderen veroorzaakt.
    Lees hier de brief van K7 

    Petitie
    De initiatiefnemers van de grote petitie 'zorg over de (jeugd-ggz)zorg' hebben een Open Brief
    aan de Tweede Kamer gestuurd. Ook zij zijn van mening dat jeugd-ggz als onderdeel van de
    gezondheidszorg thuis hoort bij de zorgverzekering. De petitie 'zorg over de (jeugd-ggz) zorg'
    is inmiddels door 23.000 mensen ondertekend. Dat aantal groeit dagelijks. 
    Open Brief aan de Tweede Kamer  
    Feiten en cijfers over de jeugd-ggz
    U kunt hier de petitie nog steeds ondertekenen
    

3. Reacties van ouders

    Platform verontruste ouders 
    Ouders hebben een actiegroep opgezet en een brief gestuurd.
    http://ouderplatformverontrusteouders.blogspot.nl/

    Ouders Online
    De grootste ouders-community van Nederland heeft een reactie
    namens 17 andere ouderorganisaties aan beleidsmakers gestuurd. 
    Ouders Online roept op tot betere jeugdzorg

    Onze kinderen zijn de toekomst
    Een burgerinitiatief uit Limburg, bestaande uit ervaringsdeskundige ouders en zorg-
    professionals dat zit inzet om ouders en instanties tot steun te zijn om kinderen weer 
    in hun kracht te laten staan. Zij spreken in een brief hun ernstige zorgen uit over deze 
    transitie en laten een moeder aan het woord over haar ervaringen met de jeugd-ggz. 
    Download hier de brief inclusief de bijlage 


4.  Berichtgeving vanuit het Landelijk Platform GGz 

    Jeugd-ggz nog lang niet in veilige handen bij gemeenten  24-06-2013
    Landelijk Platform GGz steunt petitie 'Zorgen over de jeugd(ggz)zorg'  08-04-2013
    Steeds meer jongeren slikken steeds meer anti-depressiva 10-05-2013
    Hoe pakken gemeenten decentralisaties aan?  25-10-2012
    Specialistische ggz-zorg voor 0-18 jarigen niet gegarandeerd  16-10-2012
    Recht op zorg in nieuwe jeugdwet niet gewaarborgd  24-09-2012

 

Gemeenten geven tegengas

In een open brief van wethouders van 26 gemeenten aan de Tweede Kamer, weerleggen 
zij de protesten uit het ggz-veld en stellen dat klanten en professionals in de jeugd-ggz
bij gemeenten in goede handen zijn.

Ook zijn tijdens een informeel, verkennend gesprek op 24 juni jl. tussen VWS, VNG
en Zorgverzekeraas de contouren voor een gezamelijke (tijdelijke) zorginkoop jeugd-ggz geschetst. Zie ook de website van VNG.

Dan zijn er nog twee publicaties verschenen met een voorstel voor landelijke afspraken
voor inkoop specialistische jeugdzorg en functies voor samenwerking tussen gemeenten.
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/nieuws/vng-licht-afspraken-inkoop-meest-specialistische-jeugdzorg-toe


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 28-6-2013 12:09