MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Iedereen veilig? Nieuwe brochures over patiŽntveiligheid
11 juli 2013

Iedereen veilig? 

Nieuwe brochures en handreikingen voor cliŽnten
en cliŽntenraden over patiŽntveiligheid


Veilig met medicijnen omgaan, meer zelfmanagement
in de zorg en meer zeggenschap voor cliŽntenraden
en familieraden in ggz-instellingen. Dat zijn belangrijke
thema's, vindt het Landelijk Platform GGz.
Samen met 
GGZ Nederland hebben we vanuit het PatiŽntveiligheids-programma diverse 
brochures en handreikingen ont-wikkeld waar cliŽnten en familie concreet mee aan
de slag kunnen om de (patiŽnt)veiligheid in de zorg
te verbeteren.

Brochure Antipsychotica – zo blijf je ze de baas
Het vinden van de juiste antipsychotica is en blijft een zoektocht. Als iemand ervoor kiest
deze medicijnen te gebruiken, is het belangrijk om dit keuzetraject zorgvuldig met een zorgprofessional in te gaan. Samen met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
heeft het Landelijk Platform GGz een brochure ontwikkeld waarmee we patiŽnten tools
in handen geven om zelf te kunnen bijhouden wat de (bij)werkingen van hun antipsychotica
zijn. Die specifieke informatie kan worden besproken met de behandelaar. Daarnaast geven
we adviezen over het verwoorden van de eigen wensen en bieden we twee checklists over
de voorbereiding van het gesprek met je behandelaar en een overzicht van de bijwerkingen
van alle antipsychotica.

Handreiking PatiŽntenparticipatie
CliŽntenraden en familieraden kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van
de veiligheid voor cliŽnten in een instelling. In 2011 werd hiervoor al de Handreiking PatiŽnten-participatie vanuit cliŽnt- en familieperspectief uitgebracht. Deze is nu opnieuw uitgebracht,
met nieuwe inspirerende voorbeelden en in een nieuw jasje gestoken. Hierin staat beschreven welke medezeggenschapsrol de raden in de instelling kunnen oppakken. De participatieladder
is daarbij een handig hulpmiddel, om zelf te bepalen hoe je als cliŽntenraad of familieraad wil meedenken en meedoen in de instelling. De Handreiking bevat veel tips en mogelijkheden waarmee cliŽnten, familie, professionals en Raden van Bestuur gezamenlijk aan de slag
kunnen gaan.

Handreiking Signaleren van (on)veiligheid door cliŽnten en naasten
CliŽnten doorlopen het gehele zorgproces. Juist daardoor hebben zij hier als geen ander
zicht op. Daarom is het zinvol hen actief te betrekken bij de vormgeving van veiligheidsbeleid. Onveilige situaties kunnen voor zorgprofessionals verborgen zijn, maar boven tafel komen als
je met de cliŽnt of de familie in gesprek gaat. In de Handreiking Signaleren van (on)veiligheid staan tal van voorbeelden en methodieken die gebruikt kunnen worden om cliŽnten en familie
een signalerende rol te geven zodat zij zich net als professionals kunnen afvragen: 'Wat kan
er misgaan? Waardoor, en welke factoren of risico’s spelen hierbij een rol? Dit maakt cliŽnten meer bewust van (on)veiligheid, en gevoelige onderwerpen worden beter bespreekbaar gemaakt.

Congres 'Veilig in de GGZ' op 24 september
Op 24 september 2013 vindt in Amersfoort het congres ‘Veilig in de GGZ’ plaats. Vragen
die aan bod komen: hoe zorg je ervoor dat cliŽnten in de ggz veilige zorg ontvangen, wat
is veilige zorg, en wie heeft daarin welke rol? Er worden handvatten geboden om concreet
aan de slag te gaan, en is ook bedoeld voor cliŽnt- en familievertegenwoordigers.

Alles op een rijtje 
Brochure 'Antipsychotica, zo blijf je ze de baas'       Bestel hier 
Handreiking PatiŽntenparticipatie                            Bestel via www.veiligezorgiederszorg.nl
Handreiking Signaleren van (on)veiligheid                 Bestel via www.veiligezorgiederszorg.nl
Congresflyer Veilig in de GGZ

 

 

 


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-7-2013 11:35