MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


10-uursmaatregel pgb van de baan
13 juli 2013

10-uursmaatregel pgb van de baan


Er is ook goed nieuws uit Den Haag. De 10-uursmaatregel voor het pgb is van de baan. Deze maatregel hield in dat mensen met een pgb voor minder dan 10 uur in de week daar geen aanspraak meer op zouden kunnen maken. 42.000 mensen zouden op die manier vanaf 1 januari hun pgb verliezen, onder hen veel gezinnen met kinderen met autisme of psychische problematiek. De reden dat deze gezinnen voor een pgb kiezen is vaak dat passende reguliere
zorg niet voor handen is.Deze gezinnen zouden door de 10-uursmaatregel dus echt in de kou komen te staan.
Gelukkig heeft de felle lobby van Per Saldo en andere cliŽntenorganisaties vruchten
afgeworpen. Mensen die nu een pgb hebben kunnen die houden, ook bij herindicatie.
Alleen zorgvragers die later dan 1 januari 2013 een indicatie krijgen of gekregen hebben,
kunnen geen aanspraak meer maken op een pgb. De lobby om ook voor hen een pgb
toegankelijk te maken gaat gewoon door. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-7-2013 12:54