MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Vooraankondiging meldactie passende zorg: de ggz kan zo veel beter
15 juli 2013

Vooraankondiging: meldactie passende zorg  
'De ggz kan zo veel beter'

In het Bestuurlijk Akkoord ggz 2012 zijn afspraken gemaakt om de kostengroei in de ggz te beheersen
en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te waar-borgen. Vanuit die gedachte start het Landelijk Platform GGz met het project 'Passende zorg en zelfmanagement'. Samen met het hele ggz-veld
gaan we innovatieve zorgvormen inventariseren,
testen, verder ontwikkelen en verspreiden. Het
gaat daarbij om zorgvormen die gericht zijn op
het vergroten van eigen regie, eigen kracht en zelfmanagement van ggz-cliŽnten

In augustus 2013 starten we met een landelijke meldactie. We roepen iedereen op ervaringen
met goede zorgvormen te melden. Alle ideeŽn, tips en ervaringen over hoe het beter kŠn en 
hoe het beter můet, zijn welkom! 

Op basis van deze inventarisatie stellen we criteria samen (uiteraard vanuit ggz-cliŽnten & familieperspectief) waaraan die 'ggz nieuwe stijl' moet voldoen.

Samen met alle betrokken ggz-veldpartijen van het Bestuurlijk Akkoord gaan we een breed draagvlak creŽren voor verdere implementatie van deze innovatieve zorgvormen.
Een ambitieuze onderneming. Hou daarom deze website goed in de gaten.

Meer over het project 'Passende zorg en Zelfmanagement 

Projectleider

Marieke Wollaars:

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-7-2013 12:03