MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Groei zorguitgaven verder teruggeschroefd met ca. 1 miljard
16 juli 2013

Groei zorguitgaven verder teruggeschroefd
extra besparing van ca. 1 miljard

Vandaag maakte minister Schippers bekend dat
ze onderhandelingsresultaten heeft bereikt met ziekenhuizen, medisch-specialisten, ggz, huisartsen, zorgverzekeraars en patiŽntenorganisaties. Deze komen erop neer dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht: naar
1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met
2017. Dit levert een extra besparing op van ongeveer 1 miljard euro. De bestaande overeenkomsten met sectoren worden daarop aangepast en verlengd. Het bestuurlijk akkoord in de ggz dat in 2012 gesloten is met de ggz-sector en minister Schippers wordt aangepast. De komende periode wordt gebruikt om een achterbanraadpleging te doen. Hierna wordt het bestuurlijk akkoord ggz definitief vastgesteld.


Overwegend positief
Het Landelijk Platform GGz nam de afgelopen weken deel aan de gesprekken met ggz-partijen
en het ministerie van VWS. Wij zijn overwegend positief met het onderhandelingsresultaat.
De rekening van de bezuiniging wordt niet bij de patiŽnt neergelegd. Er er is vooral gezocht naar manieren om het zorgsysteem te verbeteren. De bezuinigingen moeten gaan leiden tot een meer effectieve, efficiŽnte en transparante zorg. Het akkoord zal tot en met 2017 van kracht zijn, waardoor er rust in de sector komt. Er komen geen ingrijpende maatregelen in het verzekerde pakket. De restitutiepolis blijft bestaan, waardoor de keuzevrijheid voor de patiŽnt overeind blijft.
In het akkoord is er aandacht voor het voorkomen van wachtlijsten, keuzevrijheid, (tijdige) keuzeondersteunende informatie en de rol van de huisarts.

Bereikt resultaat in het akkoord
In het akkoord zijn bijna alle punten die het Landelijk Platform GGz heeft ingebracht
terug te vinden. Waaronder:

    - geen aanvullende bezuinigingen tot en met 2017 (rust in de sector)
    - de voorgenomen brede pakketmaatregelen lage ziektelast van € 1,5 miljard zijn van tafel
    - geen eenzijdige eigen bijdrage ggz tot en met 2017
    - bezuinigingen moeten leiden tot een meer effectieve, efficiŽnte en transparante zorg
    - inhoudelijke monitor ambulantisering
    - voortzetting programma destigmatisering t/m 2017 (waaraan cliŽntenorganisaties deelnemen)
    - voortzetting kwaliteitsprogramma t/m 2017 (waaraan cliŽntenorganisaties deelnemen)
    - voortzetting andere inhoudelijke programma’s t/m 2017 (zelfmanagement, patiŽntveiligheid, 
      e-health)
    - afspraken jeugd-ggz evt. tijdelijke zorginkoop door verzekeraars, waarborgen inhoudelijke
      afspraken Bestuurlijk Akkoord 
    - aandacht voor effecten onwenselijke knippen in de ggz, het voorkomen van wachtlijsten, 
      meer keuzevrijheid, (tijdige) keuzeondersteunende informatie, grotere rol huisarts 
    - transparant declaratieverkeer onder voorwaarde van beroepsgeheim en privacybescherming/
      goedkeuring CBP Achtergrond 

Achtergrond: bezuinigingsvoorstel Landelijk Platform GGz aan minister Schippers
Eind mei presenteerde het Landelijk Platform GGz een bezuinigingsvoorstel aan minister Schippers waarin wij de resultaten van de Meldactie onder onze achterban meenamen: 
minder verspilling, haal perverse prikkels uit het systeem, voorkom verspilling in de ggz,
zet aan tot efficiŽnter en effectievere organisatie van zorgprocessen. Voorkom perverse
prikkels en zorg voor transparantie op de factuur (bv door het totaal aantal behandelminuten
te laten vermelden kan een verzekeraar en een patiŽnt de nota controleren en kan worden nagegaan of een behandelaar niet systematisch teveel minuten, en dus een hoger tarief declareert). Ook presenteerden we een rapport van ZorgmarktAdvies waarin op macro economisch niveau bezuinigingen zouden kunnen worden gerealiseerd. In gesprekken met de minister gaven we tevens aan dat een concrete bezuiniging zou worden bereikt door de groei te beperken.
Lees hier ons voorstel aan minister Schippers

Persbericht VWS van dinsdag 16 juli 12.00 uur

Volkskrant - Akkoord in zorgbespaart 1 miljard -17 juli
Nederlands Dagblad - Zorgakkoord levert 1 miljard op - 17 juli
ANP - Verzekerden zoveel mogelijk ontzien - 17 juli
De Stentor - Zelfzorg is het besparingswoord - 17 juli
Reformatorisch Dagblad - Akkoord in zorg bespaart Schippers 1 miljard - 17 juli
Nu.nl - Zorgdeal levert 1 miljard - 16 juli


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-7-2013 10:05