MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kan ik als ggz-cliŽnt ťcht invloed uitoefenen op zorginkoop???
31 juli 2013

Kan ik als ggz-cliŽnt ťcht invloed uitoefenen op zorginkoop???

Ja, dat kan! Tijdens onze driedaagse cursus leert
u hoe u effectief ťn professioneel uw wensen voor
het voetlicht van zorginkopers te brengen. Het is 
een voortdurende uitdaging om de wensen en behoeften van ggz-cliŽnten en familie kenbaar te maken ťn ervoor te zorgen dat de gewenste zorg
ook daadwerkelijk wordt ingekocht. Uw kennis
en inzet kunnen het verschil maken...

Gebruik uw stem
Zorginkoop kent vele dimensies. De financiering van zorg en ondersteuning gebeurt vanuit verschillende wetten: AWBZ, Zorgverzekeringswet (ZVW) en de WMO. De belangrijkste zorginkopers zijn zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten.

Is dit iets voor u?
Lijkt het u leerzaam ťn spannend om als ervaringsdeskundige aan tafel te zitten met zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en ggz-instellingen? Vindt u het ook belangrijk
dat er in de toekomst voldoende kwalitatief goede zorg en ondersteuning beschikbaar is?
Wilt u de gevolgen van alle stelselherzieningen (minder zorg in de ZVW en AWBZ, meer zorgtaken naar de gemeente) zoveel mogelijk beperken of benutten? Volg dan de cursus zorginkoop. U doet kennis, kunde en inspiratie op om daadwerkelijk invloed te kunnen
uitoefenen.

          Bent u actief in de curatieve zorg? 
          Dan hebben wij een speciale variant 'zorginkoop in de curatieve zorg'.

          Bent u actief in de langdurende zorg? 
          Dan bieden wij 'zorginkoop langdurende zorg'.

Cursusdagen
De cursusdagen zijn op woensdag 11 september van 10:00 tot 15:30 uur
en op dinsdagen 1 en 29 oktober van 10:00 tot 17:00 uur.

Voor wie
Vertegenwoordigers van regionale, algemene en/of categorale ggz-cliŽnten- en familieorganisaties,
die invloed uit willen oefenen op het inkoopbeleid van verzekeraars en gemeenten.

Programma
Bijeenkomst 1 - Werking en financiering van het zorgstelsel
O.b.v. Marc Soeters en Gerrold Verhoeks van Zorgmarktadvies

 • het zorgstelsel en de financiering van de zorg
 • werking van ZVW (zorg eerste lijn, ggz en ziekenhuiszorg)
 • jeugdzorg
 • werking van de AWBZ en de WMO
 • de positie van de cliŽnt in de zorg; deel van het probleem of deel van de oplossing


Bijeenkomst 2  - Zorginkoop, hoe werkt het in de praktijk?
O.b.v. Hermien de Klijne van Klijne advies en Steven Makkink, Landelijk Platform GGz.

 • inkoop door de zorgverzekeraar (AWBZ, ZVW)
 • inkoop door de gemeente (WMO)
 • visie inkopers, sturingsmogelijkheden inkopers
 • inkoopcriteria en toetsing uitkomsten zorginkoop vanuit cliŽnten- en familieperspectief
 • beÔnvloedingsmogelijkheden zorginkoop vanuit cliŽnten- en familieperspectief

Bijeenkomst 3  - Sturing geven aan zorginkoop vanuit cliŽnten- en familieperspectief
O.b.v. Hermien de Klijne van Klijne advies en Steven Makkink, Landelijk Platform GGz.

 • visie vanuit cliŽnten-/familieperspectief op adequate zorg/ondersteuning, sociale-
  en maatschappelijke participatiemogelijkheden
 • inspirerende goede voorbeelden uit de praktijk
 • sturingsmogelijkheden bij verzekeraars & gemeenten
 • zelf aan de slag – praktische handreikingen.

Voor deze dagen worden gastsprekers uitgenodigd die een rol hebben bij zorginkoop
namens gemeente en zorgverzekeraar.

Praktische informatie & inschrijving
Kosten:  € 100,- statiegeld (dit bedrag wordt na afronding van de cursus terugbetaald)
Locatie: PGOsupport, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht
Contactpersoon: Pieter Havermans, tel: 030 2040700

http://www.pgosupport.nl/page/Aanmelding-zorginkoop-GGZ

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-8-2013 13:35