MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Werkboek High & Intensive Care uitgebracht
3 september 2013

Werkboek High and Intensive care (HIC) uitgebracht

Intensieve zorg voor mensen in psychische nood


Ggz-instellingen werken hard aan het ontwikkelen van alternatieven om dwang terug te dringen. Een interessant voorbeeld daarvan is High & Intensive Care oftewel HIC. HIC is bedoeld om mensen die
in ernstige psychiatrische crisis verkeren goed en menswaardig op te vangen. De behandeling vindt plaats in een omgeving waar fysieke veiligheid
wordt gecombineerd met respectvolle zorg en aandacht. Reden voor het Landelijk Platform GGz
om bij de uitwerking van HIC betrokken te zijn. 

Vanaf 15 mei 2013 mogen er in de geestelijke gezondheidszorg geen nieuwe separeer- en afzonderingskamers meer bijkomen. Ggz-patiŽnten mogen in de toekomst alleen nog worden ingesloten in een extra beveiligde kamer in combinatie met intensieve zorg. Dat staat in de nieuwe veldnorm over insluiting. HIC sluit daar op aan. Door de mogelijkheid de zorg op te
schalen tot intensieve ťťn-op-ťťn begeleiding, worden traumatiserende dwangmaatregelen voorkomen. De cliŽnt krijgt de gelegenheid om te kalmeren en zo de regie weer terug te
vinden. Kortdurende opname op een HIC-afdeling is nu alleen nog mogelijk vanuit een ambulante behandeling. Het idee voor HIC is uitgewerkt in een werkboek. GGZ Breburg is initiatiefnemer
van het HIC-werkboek.

Inbreng vanuit cliŽnten- en familie perspectief
Het Landelijk Platform GGz neemt deel aan de stuurgroep HIC en leverde input aan het werkboek. Het LPGGz vindt het belangrijk dat hulp en ondersteuning wordt geboden in plaats van eenzame opsluiting in een separeercel. HIC sluit voor een groot deel aan bij onze opvattingen. De Inspectie heeft in dit verband door TNO een nieuwe bouwnorm laten opstellen. De Inspectie wil dat ggz-instellingen de huidige separeercellen afbouwen en daarvoor in de plaats HIC-afdelingen opzetten met eventueel een Extra Beveiligde Kamer (EBK) achter de hand. Deze EBK bevindt zich op de HIC-afdeling en is een vorm van beveiliging waarbij er altijd 'visueel' contact mogelijk is tussen cliŽnt en hulpverlening.

Verder ontwikkelen
Het Landelijk Platform GGz beschouwt het HIC-werkboek als een startdocument om de
HIC-formule verder door te ontwikkelen en bijvoorbeeld in de toekomst ook geschikt te maken
voor de langdurende zorg. Inmiddels wordt HIC door veel ggz-instellingen omarmd. De komende
tijd worden er meer HIC-afdelingen worden gebouwd. Om als HIC-afdeling erkend te worden is certificering noodzakelijk. Hiervoor is een HIC-monitor opgesteld met criteria waar een HIC afdeling aan moet voldoen. Deze monitor wordt gebruikt bij audits om in aanmerking voor certificatie te komen.

Meer weten over HIC?
Het Werkboek High & Intensive Care is te bestellen via www.hic-psy.nl

 
     'Een goede HIC heeft een lege IC'

 

Auteurs van het Werkboek HIC zijn Tom van Mierlo, psychiater en directeur Behandeling Impact GGz Breburg, Frits Bovenberg, adviseur en trainer GGz Consult, Yolande Voskes en Niels Mulder, psychiater en hoogleraar, Parnassia Bavogroep. Het Werkboek HIC is uitgegeven door de Tijdstroom en bij iedere boekhandel te bestellen (ISBN 978 90 5898 235 3, € 24,00).

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-9-2013 10:08