MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Achterban Landelijk Platform GGz stemt in met akkoord-ggz
4 september 2013

PERSBERICHT
Utrecht, 4 september 2013

Achterban Landelijk Platform GGz stemt in met akkoord-ggz

Dinsdagmiddag 3 september jl. hebben de leden van
het Landelijk Platform GGz positief ingestemd met het Bestuurlijk Akkoord dat vorige maand is opgesteld door minister Schippers van VWS en de ggz-sector waaronder het Landelijk Platform GGz, Zorgverzekeraars Nederland, NVvP en GGZ Nederland. Het akkoord moet ervoor zorgen dat de kosten van de zorg minder snel stijgen dan in de afgelopen jaren. Dat moet de overheid een jaarlijkse besparing opleveren van 1 miljard euro vanaf 2015, wanneer de kosten jaarlijks met 1 procent stijgen
.

Positief aan het akkoord
De leden van het Landelijk Platform GGz (de koepel van patiŽntenverenigingen in de ggz) waren overwegend positief omdat de rekening van de forse bezuinigingsoperatie in de ggz niet bij de patiŽnt wordt neergelegd. Er komen geen ingrijpende maatregelen in het verzekerde pakket en een eenzijdige eigen bijdrage in de ggz is definitief van de baan. De restitutiepolis blijft bestaan
en verzekeraars moeten tijdig hun zorginkoop en polisvoorwaarden bekend maken, waardoor de keuzevrijheid voor de patiŽnt overeind blijft. En het akkoord zal tot en met 2017 van kracht zijn, waardoor er rust in de sector komt. Er zal duurzaam geÔnvesteerd worden in (de)stigmatisering, zelfmanagement en richtlijnontwikkeling. Daarnaast moet het zorgsysteem zelf effectiever, efficiŽnter en transparanter worden. Wachtlijsten moeten worden voorkomen en er moet (tijdige) keuzeondersteunende informatie zijn voor de patiŽnt.

Bedenkingen
Ondanks deze positieve aspecten was het een spannende en bewogen Ledenvergadering.
Veel lidorganisaties uitten hun zorgen over de uitvoering van het akkoord in de praktijk.
Men ontvangt regelmatig verontrustende signalen over het ambulantiseringsproces.
Een voorbeeld: een patiŽnt die net uit de instelling ontslagen was, en waarbij opnieuw
een crisis of psychose optrad, kon niet worden opgenomen. Hij kwam onderaan een
wachtlijst. Structureel ontbreekt het aan voorwaarden m.b.t. werk, dagbesteding, huisvesting
en participatie.

De achterban van het Landelijk Platform GGz is ook bezorgd over het uitsluiten van de
zwaarste cliŽnten in de ggz (10.000 mensen die zeer langdurig aangewezen zijn op verblijf
in een ggz-instelling) binnen de kern-AWBZ. Gezien de aard van de zorgvraag en de noodzaak van een beschermde woonomgeving, passen ze goed in een kern-AWBZ. Ook waren de lidorganisaties unaniem van mening dat de jeugd-ggz verzekerde zorg moet blijven en werden
er zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van de basis-generalistische ggz.

Het Landelijk Platform GGz heeft samen met 6 andere partijen in de zorg, zoals Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, de NVvP de Kamerleden een brief gestuurd waarin zij pleiten
om de curatieve ggz uit de nieuwe jeugdwet te halen en kinderen in de ggz hetzelfde verzekerd
recht te geven als volwassenen en kinderen met somatische problemen. In de uitzending tijdens het programma 'Levy: Iedereen gaat het voelen' dat de AVRO 2 september jl. uitzond werd pijnlijk duidelijk hoeveel kennis er bij gemeenten ontbreekt over de jeugd-ggz en welke risico’s kinderen straks lopen als de transitie toch door zou gaan.

Monitoring van de praktijk
Uiteindelijk hebben de leden van het Landelijk Platform GGz ingestemd met het akkoord.
Het bestuur heeft met de lidorganisaties afgesproken dat het Landelijk Platform GGz zich
zal inspannen om het ambulatiseringsproces zo goed mogelijk te monitoren. Het Landelijk Platform GGz zal regelmatig Meldacties houden onder haar leden om te bewaken of ambulantisering geen schade berokkent aan patiŽnten.

Voor persvragen:
Mirjam Drost, persvoorlichter Landelijk Platform GGz
(06) 199 73 092

Lees ook: Groei zorguitgaven verder teruggeschroefd 16-07-2013

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-9-2013 14:08