MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Jaarverslag 2012 Landelijk Platform GGz verschenen
16 september 2013

Het Jaarverslag van het Landelijk Platform GGz is uit. 2012: een jaar dat in het teken stond van het behartigen van de belangen van ggz-cliŽnten en familieleden in verkiezingstijd. We hebben gelobbyd, actie gevoerd en onderhandeld. Met ons 10-puntenplan en ons persoonlijke contact met politici wisten we de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen te beÔnvloeden. Op het ggz-Verkiezingsdebat van 30 augustus 2012 brachten we de impact van Haags beleid op het leven van ggz-cliŽnten en familieleden in beeld. We hebben alles uit de kast gehaald om de fel bekritiseerde eigen bijdrage in de ggz ongedaan te maken. Wat begon met een demonstratie in 2011, ging in 2012 door met een rechtszaak tegen de staat, met het houden van een meldactie onder onze achterban, het lobbyen bij politiek Den Haag en het creŽren van (veel) media aandacht. Het is uiteindelijk in december 2012 gelukt: de eigen bijdrage werd afgeschaft door een motie van Lea Bouwmeester (PvdA).
Lees meer over het Bestuurlijk Akkoord dat in 2012 is gesloten, over verbetering van de rechtspositie van clienten en familieleden, verbetering van patientveiligheid en familiebeleid, over ambulantisering,. Maar vooral ook wat ons grote zorgen baart: de jeugd-ggz.
PDF plaatsen

Kamerleden: vertegenwoordigers van het volk. Ook van kinderen met psychische aandoeningen?
Het Landelijk Platform GGz heeft in 2012 geÔnvesteerd in haar persoonlijke contacten met politiek Den Haag. Het lijkt erop dat ondanks het grote protest en de principiŽle bezwaren van de patiŽntenbeweging (kinderen en ouders van kinderen met psychische aandoeningen) maar ook van de specialistische jeugd-ggz (de psychiatrie), de Kamerleden telkens bezwaren terzijde leggen. Alsof er geen weg terug is.
We merken dat jeugdzorg en jeugd-ggz voortdurend door elkaar worden gehaald. Kennis ontbreekt van de ernstige aandoeningen die kinderen soms hebben en waar snel specialistische hulp van een psychiater voor nodig is. In het Bestuurlijk Akkoord heeft het kabinet onderschreven dat er een programma moet komen voor stigmatisering. Maar in datzelfde jaar blijkt men ervoor te kiezen om verschil te maken tussen somatiek en ggz. Kinderen met lichamelijke problemen houden het recht op doorverwijzing naar specialistische hulp in het ziekenhuis. Terwijl specialistische hulp voor kinderen met een ggz-aandoening zoals manische depressiviteit of borderline straks mogelijk niet bij die psychiater terecht kunnen, omdat het geld van de gemeente op is of omdat die specialistische hulp niet of nauwelijks door de gemeente is ingekocht.

Het Landelijk Platform GGz zal samen met kinderen, ouders of naasten van kinderen, maar ook met haar partners in de ggz de komende maanden van zich laten horen en de Tweede en Eerste Kamer laten inzien dat zij een historische fout begaan.

Het Landelijk Platform GGz heeft in 2012 in het bestuurlijk akkoord afspraken gemaakt over doorverwijzing van huisarts naar de 2e lijn. Afgesproken is dat kinderen met lichte psychische problemen door de huisarts geholpen kunnen worden en dat de huisartspraktijk wordt versterkt met een POH-deskundige en/of dat regelmatig consultatie kan zijn met deskundigen uit de 2e lijn. Kinderen die echt specialistische hulp nodig hebben worden doorverwezen naar de 2e lijn. Recent zijn er ook afspraken gemaakt met het ministerie van VWS en de ggz-sector over hoofdbehandelaarschap en richtlijnontwikkeling. Door deze efficiencywinst en verdere kwaliteitsverbetering in de ggz vinden wij het volstrekt onnodig dat de jeugd ggz bij de gemeenten moet worden ondergebracht. Deze (reorganisatie) kost de overheid bovendien onnodig veel geld.
We hopen in het jaarverslag van 2013 onze achterban te kunnen vertellen, dat kinderen die specialistische hulp in de ggz nodig hebben hier gewoon toegang toe houden.

Lees hier het totale jaarverslag.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-9-2013 15:14