MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Doe mee met de grote meldactie over wonen
25 september 2013

Op 24 september start de meldactie Goed wonen, wat is daarvoor nodig? van de CG-Raad, Platform VG, NPCF en het Landelijk Platform GGz. Mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening kunnen tot
15 oktober meedoen.

De meldactie moet inzicht verschaffen in wat mensen met uiteenlopende zorgvragen nodig hebben om prettig en goed te kunnen wonen. De informatie van ervaringsdeskundigen
is essentieel voor onder andere beleidsmakers, architecten, stedenbouwkundigen en andere professionals. Er is grote behoefte aan meer informatie en kennis op dit vlak.

Vragenlijst
Klik hier voor meer informatie over de meldactie en om naar de vragenlijst te gaan.
U kunt ook bellen naar 030 - 2916 777 op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

De meldactie loopt tot en met 15 oktober!

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-10-2013 15:55