MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ggz-sector biedt Kamercommissie Jeugd petitie aan
17 oktober 2013

Jeugdwet: ggz-sector biedt Kamercommissie Jeugd petitie aan

Vandaag 17 oktober stemt de Tweede Kamer over de Jeugdwet. Op 9, 10 en 15 oktober jl. heeft zij uitgebreid over deze nieuwe wet gedebatteerd. Bestuursvoorzitters  van o.a. het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben samen met initiatiefnemer Menno Oosterhoff en Angelique Bergsma op 9 oktober jl. de vaste Kamercommissie Jeugd een petitie aangeboden met 52.700 handtekeningen. Daarin spreekt de ggz-sector zich uit tegen de overheveling van specialistische zorg
aan kinderen met psychische aandoeningen naar gemeenten. De ggz-sector kwam
ook met een alternatief: sluit een 'bestuurlijk akkoord jeugd-ggz' met alle partijen, in navolging van het bestuurlijk akkoord-ggz.

Alternatief: bestuurlijk akkoord jeugd-ggz
In dat bestuurlijk akkoord jeugd-ggz moeten afspraken worden vastgelegd tussen de sector
en het ministerie van VWS om goedkopere zorg dichterbij cliŽnten te brengen, kennis beter
te delen en tot een optimale samenwerking te komen. Jeugd-ggz is en blijft gezondheidszorg
en hoort niet thuis in een jeugdwet die primair een participatiewet is en geen zorgwet.
De dreigende gemeentelijke (budgettaire) verschillen in het zorgaanbod werpen een onoverkomelijke drempel op tegen het uitgangspunt dat het recht op (kwalitatieve) zorg overal beschikbaar en toegankelijk moet zijn. Het Landelijk Platform GGz pleit voor een zorgvuldig proces zodat kinderen (en gezinnen) niet de dupe worden van gehaaste besluitvorming.
Meer hierover kunt u lezen in de brief die het Landelijk Platform GGz naar de Tweede Kamer stuurde met onze inbreng ten behoeve van de wetsbehandeling.


Regering houdt vast aan overheveling van de jeugd-ggz
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 9, 10 en 15 oktober werden veel van de zorgen
van het Landelijk Platform GGz naar voren gebracht door de woordvoerders van de politieke partijen. Met name de snelheid en de stapeling van bezuinigingen zijn zorgpunten.
Kamerleden stelden daarnaast veel kritische vragen over de overheveling van de jeugd-ggz.
In haar reactie zegt de regering echter vast te houden aan haar keuze om de jeugd-ggz uit
de Zorgverzekeringswet te halen en onder regie te brengen van gemeenten.
Het Landelijk Platform GGz is teleurgesteld dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich daarin ook lijkt te kunnen vinden. Ondanks het feit dat dit tot een onduidelijk zorgstelsel leidt
en het recht op zorg hierdoor verdwijnt voor kinderen met psychische problemen.
Een oplossing voor de vele nieuwe schotten die door de overheveling worden gecreŽerd is er
niet en ook over de rol die Zorgverzekeraars de komende jaren zullen spelen is onduidelijk.

Veel amendementen en moties
Kamerleden dienden veel amendementen en moties in naar aanleiding van de Jeugdwet.
Vandaag, 17 oktober, zullen zij zowel over het wetsvoorstel als over de amendementen en
moties stemmen. Vera Bergkamp van D’66 diende als enige een amendement in om de
jeugd-ggz niet over te hevelen naar gemeenten. Helaas lijkt dit amendement op onvoldoende steun van de Tweede Kamer te kunnen rekenen. Andere (voorlopige) amendementen die
relevant zijn voor de jeugd-ggz vindt u hier.

Toezegging
Staatssecretaris van Rijn heeft overigens tijdens het debat van 15 oktober jl. toegezegd
dat ouders en jeugdigen in het kader van de Jeugdwet in de toekomst een beroep kunnen
doen op onafhankelijke cliŽntenondersteuning.


Meer lezen
Gezamenlijk persbericht ggz-sector 8 okt. 2013
Petitie: www.petitiejeugdggz.nl
De inbreng van het Landelijk Platform GGz t.b.v. de wetsbehandeling jeugd op 8 okt.
Artikel Skipr: Ggz wil alternatief voor overheveling jeugdzorg

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 17-10-2013 12:37