MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Positie Wajongere slecht in nieuwe Participatiewet
17 oktober 2013

Positie Wajongeren slecht in nieuwe Participatiewet 

Een Wajongere met arbeidspotentie heeft in
de toekomstige Participatiewet weinig kans 
op ondersteuning bij het zoeken naar werk. 
Als ook nog de partner- en vermogenstoets wordt ingezet, waarbij de kans bestaat dat
de Wajongere minder of zelfs geen uitkering meer krijgt, wordt het participeren in een inclusieve samenleving wel heel moeilijk.Herkeuring drijft kwetsbare mensen in het nauw
Gemeenten zijn straks volledig vrij om werkzoekenden wel of geen ondersteuning te bieden
bij het zoeken naar werk. Maar het budget hiervoor wordt verlaagd en gemeenten moeten de
SW- lonen daar ook nog uit betalen. Weliswaar zijn er in het Sociaal Akkoord 125.000 banen gegarandeerd verspreid over een periode van 10 jaar, maar gemeenten bepalen straks zelf wie daarvoor in aanmerking komen. Zij zullen er echter eerst voor zorgen dat mensen met een uitkering of een SW-loon die banen krijgen. Dat levert de gemeente immers direct geld op.
De groep werkzoekenden met een arbeidsbeperking die straks na herkeuring de Participatiewet instroomt, zal daardoor geen eerlijke kans krijgen om passend werk te vinden. Het Landelijk Platform GGz en andere organisaties vinden dat tegenover verlies van inkomen een reŽle en gelijkwaardige kans op werk en inkomen moet staan.

Snelle bekendmaking herkeuring wenselijk
Het Landelijk Platform GGz en andere veldpartijen willen dat Staatssecretaris Klijnsma zo
snel mogelijk alle bijzonderheden rondom het herkeuringstraject bekend maakt. Grote groepen kwetsbare mensen verkeren hierdoor momenteel in bestaansonzekerheid. Mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn moeten zo snel mogelijk zekerheid krijgen dat ze in de Wajong kunnen blijven. Maar ook voor mensen met arbeidsvermogen die vanaf 2015 naar de Participatiewet gaan, is het belangrijk dat ze op tijd weten waar ze aan toe zijn.

Meer helderheid in november
Staatssecretaris Klijnsma heeft tijden het debat van 10 oktober jl. toegezegd om de Kamer
meer helderheid en kaders te verschaffen over de herkeuring. In november gaat het wetsvoorstel van de nieuwe Participatiewet naar de Tweede Kamer.

U kunt hier meer lezen over de Participatiewet en de brieven die het Landelijk Platform GGz samen met andere veldpartijen heeft ingebracht t.b.v. het Algemeen Overleg van 10 oktober jl.
 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-10-2013 11:44