MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


PatiŽnten en zorgverleners gaan samen kwaliteit ggz verbeteren
16 oktober 2013

PatiŽnten en zorgverleners gaan samen de kwaliteit
van de ggz verbeteren

Op woensdag 9 oktober jl. ging een uniek samenwerkings-verband van start; het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’. Doel is planmatige en continue verbetering en innovatie
van de beroepsuitoefening van zorgverleners in de ggz. 
PatiŽntenorganisaties worden daarbij actief
en structureel betrokken om samen met de zorgverleners op een gelijkwaardige basis kwaliteitsstandaarden te formuleren.
Het netwerk is opgericht door de patiŽnten- en familiekoepel Landelijk Platform GGz (LPGGz), de
 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Uniek
De nieuwe organisatie is door haar samenstelling (professionals, ggz-cliŽnten ťn hun naasten)
ťn het draagvlak in de ggz-sector uniek voor de Nederlandse gezondheidszorg. De oprichting
van het netwerk vloeit voort uit het met de overheid gesloten Bestuurlijk Akkoord Toekomst ggz.
In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om als sector gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor een aanbod van kwalitatief goede en doelmatige zorg tegen aanvaardbare kosten. Eťn en ander versterkt de behoefte aan multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten.

Professionalisering van de zorg
Het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’ heeft als doel om de beroepsuitoefening van de zorgverleners continue te verbeteren en te vernieuwen. Hierdoor wordt de zorg aan mensen
met psychiatrische en psychologische problemen verder geprofessionaliseerd. Dit gebeurt
door het ontwikkelen en verspreiden van kwaliteitsstandaarden, die normen voor goede zorg beschrijven en goed implementeerbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn behandelrichtlijnen, zorgstandaarden en instrumenten voor het meten van het effect van een behandeling.
Maar het gaat ook om de informatie die wordt verstrekt aan patiŽnten en naasten over de diagnose en behandeling.

Unieke samenwerking
Naast de drie oprichtende partijen participeren ook zorgaanbieders GGZ Nederland en het Nederlands Huisartsengenootschap, de gezamenlijke zorgverzekeraars via Zorgverzekeraars Nederland en enkele andere beroepsverenigingen. Het Kwaliteitsinstituut i.o., onderdeel van
het College voor Zorgverzekeringen, erkent het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’ in haar doelstellingen.

Domein
Het domein van het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’ is de geestelijke gezondheidszorg
voor volwassenen, kinderen en ouderen, waaronder ook verslavingszorg en forensische ggz. 
Ggz wordt verstrekt in het continuŁm van huisartsenzorg, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz, inclusief topzorg.

Lees hier het Persbericht


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 17-10-2013 11:21