MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijk Platform GGz neemt SIRE hulplijn over
15 oktober 2013

Landelijk Platform GGz neemt hulplijn over
na afloop van SIRE-campagne


SIRE kondigde tijdens de Landelijk Dag van de
Psychische Gezondheid op 10 oktober jl. aan dat
de hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte
blijft bestaan. Op 1 november, na afloop van de
huidige SIRE-campagne gericht op het doorbreken
van het taboe op psychisch ziek zijn, neemt het
Landelijk Platform GGz de hulplijn over.SIRE en Samen Sterk tegen Stigma
SIRE introduceerde de telefoonlijn eind juni in samenwerking met de stichting Samen Sterk
tegen Stigma
(SStS). Op nummer 0900-0727 kan iedereen die niet goed weet hoe om te
gaan met mensen met een psychische ziekte anoniem advies vragen aan ervaringsdeskundigen.
De hulplijn is onderdeel van de 107e campagne van SIRE. Om bewustwording rond het taboe
op psychische ziekten te creëren, draaide SIRE de rollen om en richtte de stichting een
hulplijn op voor mensen zónder psychische ziekte. Sinds de lancering van de lijn hebben de ervaringsdeskundigen een kleine duizend gesprekken gevoerd met hoofdzakelijk familie,
vrienden, kennissen en collega’s van mensen met een psychische aandoening.

Taboe
Sabine van Aken, projectleider bij SIRE: “Hoewel psychische ziekten ontzettend veel
voorkomen in de samenleving, blijkt er nog altijd een taboe te rusten op het onderwerp.
Dit is vreemd, als je bedenkt dat bijna iedereen er direct of indirect wel eens mee te maken
heeft. Met deze campagne en de bijbehorende hulplijn wilden wij dit onderwerp bespreekbaar maken.”

Positieve reacties
Uit de kwaliteit van de gesprekken en de positieve reacties
op de hulplijn blijkt duidelijk dat er behoefte is aan persoonlijk advies over de omgang met mensen met een psychische aandoening. Tjolien Clignett, zelf ervaring met vroegkinderlijke traumatisering en een van de ervaringsdeskundigen die als vrijwilliger de telefoonlijn bemant: “De meeste bellers vragen
heel gericht hoe zij het beste om kunnen gaan met familieleden, partners, collega’s of buren die met een psychische aandoening kampen. Vaak weten directe naasten hun weg wel te vinden naar informatie over specifieke aandoeningen, maar willen zij weten wat zij zélf kunnen doen en zoeken ze een persoonlijk advies. Veel mensen worden ook naar diverse instanties doorverwezen voor verdere hulp of begeleiding. De meeste bellers geven aan zeer tevreden te zijn over het gesprek.”

Positieve ervaring
Voor Clignett zelf was de medewerking aan de hulplijn ook een positieve ervaring: “Het is heel waardevol om iets negatiefs op deze manier om te kunnen zetten in iets positiefs en anderen
te kunnen helpen. Ik ben heel blij dat de lijn blijft bestaan.”

Stigmabestrijding blijft op agenda
Volgens Gerdien Rabbers, directeur van Stichting Samen Sterk tegen Stigma en coördinator
van de hulplijn, was de SIRE-campagne een goed begin om de beoogde maatschappelijke verandering te bewerkstelligen: “Onze stichting is opgericht om de beeldvorming rond psychische ziektes te verbeteren en discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit te bannen. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen met een psychische aandoening gelijkwaardig
en volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij. Wij zijn daarom heel blij met de huidige campagne van SIRE en zullen ook na afloop van de campagne verder gaan met het agenderen
van stigmatisering.” SStS zal ervaringsdeskundigen blijven inzetten om zelf hun verhalen te vertellen en daarmee bestaande denkbeelden te ontkrachten. Rabbers: “Zij doorbreken het
taboe en kenteren, als ‘vlaggendragers’, de vooroordelen in hun directe omgeving.”

De telefonische hulplijn blijft ook na 1 november bereikbaar via 0900-0727.

Meer informatie
www.dehulplijnvoormensenzonderpsychischeziekte.nl.
www.samensterktegenstigma.nl.
www.sire.nl
www.meldjezorg.nl  (o.a. ervaringsdeskundigen hulplijn)

Meer lezen
Landelijk Platform GGz omarmt SIRE-campagne tegen stigma 
 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-10-2013 13:01