MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Dit vinden ggz-cliŽnten en familie nou passende zorg
5 november 2013

Dit vinden ggz-cliŽnten en familie nou passende zorg

Wat is passende zorg volgens cliŽnten en familie?
hoe kan zelfmanagement het beste worden gestimuleerd? Deze vragen stelde het Landelijk
Platform GGz dit najaar in een meldactie aan
ggz-cliŽnten en familie. We hebben alle reacties
verwerkt en we kunnen met een gerust hart zeggen:
dŪt vinden ggz-cliŽnten en familie nou passende zorg
en zů willen zij behandeld worden. 
 


Vier cliŽntengroepen
In september jl. hield het Landelijk Platform GGz de meldactie: Zo kan de ggz beter!
Daarbij konden cliŽnten en familie positieve ervaringen met passende zorg en zelfmanagement  kenbaar maken. Alle ervaringen, meningen, visies en tips zijn vastgelegd in vier Programma’s
van Eisen voor specifieke cliŽntgroepen in de ggz: bijvoorbeeld van mensen die voor het eerst
met psychische klachten bij de huisarts komen tot mensen die langdurig in een ggz-instelling verblijven.

Een paar voorbeelden:

 • Mensen die voor het eerst bij de huisarts komen met psychische probleem, hebben behoefte aan een zorgvuldige klachtenverkenning. Dat heeft zich vertaald
  in het criteriumNeem de tijd voor accurate screening en klachtenverkenning. 
 • Mensen die langdurig in een instelling wonen hebben kenbaar gemaakt meer
  zeggenschap
  te willen hebben over hoe zij wonen. Ook als ze zelfstandiger gaan
  wonen willen ze graag de optie openhouden om terug te mogen vallen op
  intensieve zorg.
 • Mensen met complexe psychiatrische aandoeningen die begeleiding van bv. een
  FACT- team krijgen, hebben behoefte aan praktische ondersteuning en begeleiding
  bij o.a. boodschappen, huishouden, administratie, koken, (sport)clubs en sociale activiteiten.

Inspiratie en goede voorbeelden
De Programma's van Eisen bieden volop inspiratie. Ze geven ook aan waar naar tevredenheid vanuit cliŽntenperspectief passende zorg wordt verleend en waar mensen worden gestimuleerd meer regie over het eigen leven te nemen.    

Basisprincipes
De Programma's van Eisen worden door het Landelijk Platform GGz gebruikt om met de 
deelnemers van het Bestuurlijk Akkoord een gemeenschappelijke visie op zelfmanagement
en passende zorg te formuleren. Immers; het uitgangspunt is dat de cliŽnt centraal staat  
en dat de zorg zich daarop aanpast en niet andersom. De Programma's van Eisen zijn
feitelijk basisprincipes waarin is vastgelegd waaraan gewenste zorg moet voldoen volgens
cliŽnten en familie zťlf. 

Lees hier de vier Programma's van Eisen 

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-11-2013 13:31