MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijk Platform GGz neemt hulplijn van SIRE over voor mensen zůnder psychische ziekte
31 oktober 2013


Landelijk Platform GGz neemt hulplijn van SIRE over
voor mensen zůnder psychische ziekte

Hulplijn blijft bereikbaar via 0900 0727

Het Landelijk Platform GGz neemt vrijdag
1 november officieel de hulplijn voor mensen zůnder psychische ziekte over van SIRE.
SIRE introduceerde dit voorjaar de hulplijn
in samenwerking met de stichting Samen
Sterk tegen Stigma (SStS) als onderdeel
van een campagne om het stigma op psychisch
ziek zijn te doorbreken. De campagne loopt aanstaande vrijdag af, maar via 0900-0727
kan iedereen advies blijven vragen aan ervaringsdeskundigen over de omgang met mensen met een psychische aandoening.

 

                                                                                l: Gerdien Rabbers - r: Heidi Nijboer
Bewustwording
Om meer bewustwording rond het taboe op psychische ziekten te creŽren, draaide
SIRE de rollen om in deze anti-stigmacampagne en richtte een hulplijn op voor mensen
zůnder een psychische ziekte. Sinds de lancering van die lijn hebben de ervaringsdes-
kundigen meer dan duizend gesprekken gevoerd, voornamelijk met familie, vrienden,
kennissen en collega’s van mensen met een psychische aandoening. Het Landelijk
Platform GGz neemt de hulplijn vanaf morgen over.

Jarenlange ervaring
Het Landelijk Platform GGz heeft door haar Meldpunt Meld je Zorg in de ggz jarenlange
ervaring met het beantwoorden van vragen over ggz-problematiek en het meedenken
met cliŽnten en familieleden. Bij het Landelijk Platform GGz werken goed getrainde ervaringsdeskundigen. Zij weten uit eigen ervaring waar ggz-cliŽnten en familieleden
in het dagelijks leven tegen aan lopen en bieden naast een luisterend oor, ook praktische adviezen.

Overname is mooi resultaat
Sabine van Aken, projectleider bij SIRE: “Wij zijn heel blij dat de campagne voor zoveel
mensen aanleiding was om de telefoon te pakken en om advies te vragen. Het voornaamste
doel van onze campagne was bewustwording creŽren bij mensen over de omgang met
mensen die een psychische ziekte hebben en over de vreemde reacties waarmee mensen
met een psychische aandoening soms te maken hebben. Welk resultaat we met de campagne hebben behaald, moet nog blijken, maar het feit dat de hulplijn nu overgenomen wordt, is
voor ons al een zeer mooi resultaat.”

SIRE-campagne fantastisch vertrekpunt
Volgens Gerdien Rabbers, directeur van Stichting Samen Sterk tegen Stigma en
coŲrdinator van de hulplijn, was de SIRE-campagne een goed begin om de beoogde maatschappelijke verandering te bewerkstelligen: “Onze stichting is in het leven geroepen
om de beeldvorming rond psychische ziektes te verbeteren en discriminatie van mensen
met een psychische kwetsbaarheid uit te bannen. Zo willen we ervoor zorgen dat mensen
met een psychische aandoening volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij.
De campagne van SIRE vormde hiervoor een fantastisch vertrekpunt en wij zullen ook na
afloop van de campagne verder gaan met het agenderen van stigmatisering.”

Doorbreken van bestaande denkbeelden
SStS zal ervaringsdeskundigen blijven inzetten om hun verhalen te vertellen en daarmee bestaande denkbeelden te ontkrachten. Rabbers: “Zij doorbreken het taboe en kenteren,
als ‘vlaggendragers’, de vooroordelen in hun directe omgeving.”

Bereikbaar
De telefonische hulplijn blijft na 1 november bereikbaar via 0900 0727
Iedereen die een vraag heeft over de omgang met mensen met een psychische ziekte
kan hier terecht.
_______________________________________________________________________

Noot voor de pers
Voor persvragen kunt u contact opnemen met Mirjam Drost, woordvoerder van het
Landelijk Platform GGz:  - 06-19973092

Voor meer informatie over de hulplijn kunt u terecht op www.dehulplijnvoormensenzonderpsychischeziekte.nl

Meer informatie over de stichting Samen Sterk tegen Stigma is te vinden op www.samensterktegenstigma.nl

Voor vragen over de campagne of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met
Sofie Angevaare of Serge Beckers van Wisse Kommunikatie via:

Wisse Kommunikatie: 026-4431523
Sofie Angevaare: 06-43432925
Serge Beckers: 06-12073802

U vindt beeldmateriaal, links naar tv-spots, profielen van ervaringsdeskundigen en experts
en meer informatie over de campagne op nieuws.sire.nl

Aan deze SIRE-campagne werken onder andere de volgende partijen belangeloos mee:
JWT Amsterdam, Outcast Pictures, The Ambassadors, Stichting Samen Sterk tegen
Stigma, Stichting Korrelatie, TYG Digital, E-boost Interactive, Straight Premedia,
Wisse Kommunikatie, Perspagina, Restaurant Freud, Trendbox, Blauw Research,
OMD, Engagement Media BV, ANPinOpdracht, Rebke Klokke.


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 1-11-2013 15:36