MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Tips om ggz-jongeren vroegtijdig te activeren
11 november 2013

Wat werkt in de jeugd-ggz? DŪt werkt!

Factsheet: 'Werken aan een toekomst voor jongeren'


Hoe zorg je ervoor dat ggz-jongeren liefst
zo vroeg mogelijk tijdens de behandeling
of begeleiding beginnen met een opleiding, studie, stage of werk? Hoe speel je effectief in op hun belangstellingen, mogelijkheden en talenten? En hoe werk je optimaal samen met instanties die daarbij van belang zijn? Deze vragen vormden de kern van het project 'Werken aan een toekomst voor
ggz-jongeren'. De antwoorden zijn
bekend: dit werkt in de jeugd-ggz! 

Kennistrein verzamelde gegevens
Het Landelijk Platform GGz heeft de afgelopen twee jaar een Kennistrein op de rails gezet.
Daarin toerden zorgprofessionals van o.a. ABC Altrecht, VIP-team Amsterdam en het ACT-
team Eindhoven door Nederland. Zij gaven informatie over goede methodieken om jongeren
te motiveren aan de slag te gaan. De Kennistrein bezocht in totaal 10 teams van jeugd-ggz instellingen. Bent u benieuwd naar de geheimen van de Kennistrein? Ga dan naar checkpoints
op organisatieniveau
en naar succesvolle tips voor op de werkvloer. We hebben deze allemaal voor u verzameld in een factsheet.

LPGGz Ster voor jeugd & werk? 
Bij het aanklikken van de bovenstaande hyperlinks kwam u op www.lpggzsterren.nl terecht.
Daar vindt u alle informatie over hťt keurmerk voor (levensbrede) kwaliteit in de ggz, maar
dan vanuit cliŽnten- en familieperspectief. We toetsen zorgverzekeraars, zorginstellingen
en gemeenten op diverse thema's die voor ggz-cliŽnten en familie van belang zijn. Daar valt
de jeugd-ggz ook onder. Daarom heeft het Landelijk Platform GGz de intentie om in de
toekomst sterren uit te reiken aan (teams van) zorgaanbieders die succesvol zijn in het
motiveren, activeren en begeleiden van ggz-jongeren naar (hervatting van) opleiding, studie,
stage of werk in een zo vroeg mogelijk stadium.

Achtergrond van dit project
'Werken aan de toekomst voor ggz-jongeren' en de Kennistrein zijn een vervolg op het
project 'Goed Bezig' en de gelijknamige publicatie van Annemarie Kolenberg uit 2011.
Het project past binnen het streven van het Landelijk Platform GGz om de arbeidsparticipatie
van kwetsbare mensen (dus ook jongeren!) te bevorderen. We zijn actief betrokken bij de belangenbehartiging rond alle wet- en regelgeving. Daarnaast voeren we het samenwerkings-project Open voor werk uit.

Download hier het factsheet

Financiering
Het project ‘Werken aan een toekomst’ wordt mede mogelijk gemaakt door het FondsNutsOhra. 


 

 

 

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 12-11-2013 9:57