MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Doorbreek zelfstigmatisering
12 november 2013

Doorbreek zelfstigmatisering!

Zelfstigmatisering is een lastig te doorbreken
destructieve attitude. Stichting ZON, een zorgvragersorganisatie die opkomt voor
de belangen van mensen met psychische
aandoeningen en/of verslavingsproblemen 
wil graag weten of daar oplossingen voor
zijn en vraagt mensen met psychische klachten
en aandoeningen om een vragenlijst in
te vullen. 


Samenhang gevoelens & zelfstigma
Stichting ZON onderzoekt in hoeverre gevoelens, gedachten en gedragingen samenhangen
met zelfstigma. Daarnaast wil Stichting ZON onderzoeken of het type klachten van invloed
is op de mate waarin zelfstigma wordt ervaren. De uitkomsten moeten leiden tot inzichten
hoe zelfstigmatisering kan worden doorbroken.

Doe mee!
Iedereen met psychische klachten en/of verslavingsproblemen (of deze heeft gehad)
kan meedoen. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan en vul hem gauw in!

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.zonzh.nl
U kunt ook contact opnemen met

Stichting ZON (Zorgvragers Organisatie Zuid-Holland Noord) komt op voor de belangen
van mensen met psychische aandoeningen en/of verslavingsproblemen. Een belangrijk
thema van de Stichting is maatschappelijke participatie. ZON wil een initiator zijn van
projecten waarin (ex-)cliŽnten (weer )zicht kunnen krijgen op hun kwaliteiten en vaardigheden. Daarin werkt zij samen met de lokale overheid en adviseert zij organisaties in Zorg en
Welzijn bij het toepasbaar maken van de ervaringskennis van hun cliŽnten. Kijk ook
op www.zonzh.nl 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-12-2013 10:49