MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Mantelzorger van de toekomst: kind van de rekening?
12 november 2013

Mantelzorger van de toekomst: kind van de rekening?

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en informatie van mantelzorgers. Staatssecretaris Van Rijn
wil graag dat gemeenten zich goed op die
rol voorbereiden. Mantelzorgers dragen in toenemende mate de lasten van een steeds belangrijker deel van de zorg, namelijk de 'informele zorg'. Gemeentes willen daarom eerst de wensen en behoeften van deze onmisbare zorgverleners goed in kaart brengen. Maar bij die inventarisatie dreigen bepaalde groepen mantelzorgers over het hoofd te worden gezien ...

Wie vallen er buiten de boot?
Het zorgen voor een naaste met een psychische kwetsbaarheid kan erg zwaar zijn en vraagt
veel van de flexibiliteit en het incasseringsvermogen van een mantelzorger. Mantelzorgers zijn onmisbaar. Dat er in het begrotingsakkoord 11 miljoen extra wordt vrijgemaakt voor ondersteuning van mantelzorgers is positief. Maar de ene mantelzorger is de andere niet. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen: zij die een persoonlijke relatie hebben met de zorgvrager - zoals familie, vrienden en naasten- en zij die dat niet hebben (vrijwilligers). Beide groepen vragen om een andere inrichting van het toekomstig bestel. Zo uitte het Landelijk Platform GGz in een brief aan staatssecretaris van Rijn haar zorgen over enkele mantelzorggroepen die buiten dat aandachtsgebied dreigen te vallen. 
Zo ontbreekt een visie op de ondersteuning van KOPP-kinderen: kinderen die vaak al op zeer jonge leeftijd voor ouders met psychosociale of psychiatrische problematiek moeten zorgen. 
Het is bekend dat KOPP-kinderen later vaak 1,5 tot 2 maal zo grote kans hebben om zelf psychische klachten te ontwikkelen. Wie ondersteunt de mantelzorger/vrijwilliger die zorg
verleent aan iemand die intramuraal woont? En hoe wordt straks de informele zorg ingericht rondom mensen zonder sociaal netwerk?

Landelijk netwerk
Staatssecretaris van Rijn heeft de Tweede Kamer voorgesteld om samen met alle organisaties
die betrokken zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers een toekomstbestendig netwerk in
te richten. Naast het Landelijk Platform GGz wordt ook aan Mezzo, GGZ Nederland en andere organisaties gevraagd om kennis en advies in te brengen.

Versterk rol van familieorganisaties
Een deel van de oplossing zit in lotgenotencontact, informatie-avonden, cursussen en andere diensten om mantelzorgers te informeren of weerbaarder te maken. Deze activiteiten worden
met name ontwikkeld en aangeboden door familie- en cliŽntenorganisaties in de ggz. 
Helaas worden de meeste van deze organisaties wegbezuinigd. Het Landelijk Platform GGz 
dringt er daarom bij de staatssecretaris en de Tweede Kamer op aan dat cliŽnten- en familie organisaties voldoende financiŽle ruimte krijgen om deze onmisbare ondersteunende diensten
aan te kunnen blijven bieden. Vooral omdat dergelijke organisaties regionaal zeer goed vertegenwoordigd zijn en daardoor een landelijk dekkend kennisnetwerk vormen. Ook bezitten zij over veel expertise die zich permanent ontwikkeld en zijn ze prima in staat kritisch mee
te denken over nieuwe initiatieven.

 

Brief van het Landelijk Platform GGz aan staatssecretaris van Rijn 01-11-2013
Brief van Landelijk Platform GGz en Per Saldo 24-10-2013
Mantelzorg kun je niet afdwingen, wel kapotmaken artikel van Erwin van Meekeren 16-10-2013 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-11-2013 13:25