MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


2014: toename wachtlijsten specialistische ggz?
14 november 2013

2014: toename wachtlijsten in de specialistische ggz?

Het Landelijk Platform GGz maakt zich zorgen omdat sommige zorgverzekeraars 35% minder specialistische ggz inkopen. Op dit moment zijn de effecten nog niet te meten; de mogelijke gevolgen voor patiŽnten en familie worden immers pas in 2014 zichtbaar. Wel gaan we
dit proces nauwgezet volgen en monitoren. 
Binnenkort starten we daarom met een Meldactie. We gaan meten of er een toename ontstaat van klachten over de kwaliteit van de zorg, de toegankelijkheid (toe- of afname wachtlijsten) en de tarieven.

Minder specialistische ggz
Zoals in het Bestuurlijk Akkoord van 2013 is afgesproken, mogen zorgverzekeraars voor het
jaar 2014 (met een minimum van) 20% minder specialistische ggz-zorg inkopen. Ook vindt 
er een verschuiving plaats naar de basis ggz: het is de bedoeling dat patiŽnten met lichte psychische klachten bij de huisarts geholpen worden. De huisartsenfunctie wordt hiertoe
per 1 januari 2014 versterkt, zodat patiŽnten ook met deze klachten bij de huisarts terecht
kunnen en er daadwerkelijk expertise bij de huisarts is om patiŽnten met lichte klachten
te kunnen helpen.

Wachtlijsten onacceptabel
Het Landelijk Platform GGz maakt zich sterk voor toegankelijke, kwalitatief goede zorg
die aansluit op de wensen en behoeften van patiŽnten. Wachtlijsten zijn wat dat betreft onacceptabel. Voor de zorgverzekeraars geldt onverminderd de zorgplicht; de plicht om,
in het kader van het verzekerde pakket, voldoende en kwalitatief goede zorg in te kopen
voor hun verzekerden. Op dit moment, begin november 2013, bestaat er nog geen overzicht
van de ggz-zorg die voor 2014 is ingekocht. Ook is er geen zicht op de eventuele knelpunten
die zich in 2014 voor patiŽnten zullen voordoen. Heeft u echter nu al vragen of klachten,
of maakt u zich zorgen, maak het kenbaar aan het meldpunt van het Landelijk Platform
GGz:

Meldactie en onderzoek
De Meldactie start begin december. We zullen u berichten als het zover is. Daarnaast start
De Nederlandse Zorgautoriteit op korte termijn een onderzoek naar mogelijke knelpunten,
waarbij o.a. signalen van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliŽnten/verwanten een
belangrijke rol zullen spelen.

Zorgverzekeringspremies 2014
De hoogte van de zorgpremies van de grootste zorgverzekeraars zijn inmiddels bekend.
De premie van de basisverzekering valt in 2014 lager uit dan in 2013. Het lijkt erop dat de
premies van de aanvullende verzekeringen stijgen ten opzichte van 2013. In december kunnen verzekerden hun zorgverzekering opzeggen; uiterlijk 1 februari 2014 moeten zij een keuze voor een andere zorgverzekeraar hebben gemaakt. De contractbesprekingen tussen verzekeraars
en zorgaanbieders zijn echter nog in volle gang. Verwacht wordt dat het tot begin 2014 kan
duren voordat duidelijk is bij welke ggz-zorgaanbieders de verzekeraars zorg hebben ingekocht. De exacte dekking van de zorgpolis blijft dus nog langere tijd onduidelijk.


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-11-2013 15:22