MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Input Algemeen Overleg Herziening Langdurige Zorg 18 december 2013
16 december 2013

Op 18 december a.s. vindt er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over de Herziening Langdurige Zorg.

In de brief van het Landelijk Platform GGz, CG-Raad, Platform VG, NPCF, Per Saldo, MEE Nederland aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport leest u de inbreng namens genoemde partijen. Tevens kunt u hier het Position Paper lezen. Dit Position Paper is besproken in het Ronde Tafelgesprek met de vaste Commissie op 13 december jl.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-12-2013 12:00