MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ggz-instellingen en meetbureaus opgelet!
16 december 2013

Vanaf februari 2014 is het weer mogelijk de data van de CQI’s over verslagjaar 2013 aan te leveren bij de speciale webportal van het Landelijk Platform GGz. Dit geldt in ieder geval voor de CQI en de cliŽntthermometer.

Aanleverperiode
Op verzoek van VWS financiert het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz de uitvraag van de CQI over verslagjaar 2013. De voorlopige planning om deze gegevens aan te leveren is:

Februari 2014: aanlevering CQI door meetbureaus namens de zorgaanbieders.
Februari - maart 2014: aanlevering indicatoren gemeten met de cliŽntthermometer.
April 2014: goedkeuring van de door u (of het meetbureau) aangeleverde gegevens.

Dit is een voorlopige planning. Een definitieve planning zal voor 1 januari op de website van het Landelijk Platform GGz worden geplaatst.

CQI
Voor verslagjaar 2013 zijn er 5 CQI's die zorgaanbieders kunnen afnemen. Deze zijn:
- Verkorte CQI kortdurend ambulante GGZ & VZ
- CQI kortdurend ambulante GGZ & VZ
- CQI klinische GGZ & VZ
- CQI Beschermd Wonen
- CQI Begeleid Zelfstandig Wonen

Verkorte CQI
Indien u als zorgaanbieder kortdurend ambulante zorg aanbiedt kunt u de verkorte CQI afnemen of de eerder ontwikkelde CQI. Voor verslagjaar 2013 zijn beide CQI's nog van toepassing.
De verkorte CQI vragenlijst kunt u op 2 manieren afnemen:

1. Via SBG
Het is mogelijk om de verkorte CQI vragenlijsten voor Volwassenen Kort en Verslaving Cure bij SBG aan te leveren samen met uw ROM gegevens. Randvoorwaarde is dat de verkorte CQi is geÔntegreerd in het ROM proces en aan alle cliŽnten wordt aangeboden die hun behandeling afronden. Zie voor de meest gestelde vragen: http://www.sbggz.nl/Veelgestelde-vragen-over-aanlevering-van-de-verkorte-CQi-bij-SBG

2. Via de portal van het LPGGz
Het is ook mogelijk de verkorte vragenlijst af te nemen via een meetbureau. Het meetbureau moet deze gegevens vervolgens aanleveren bij de webportal van LPGGz. Als zorgaanbieder dient u daar zelf afspraken met het meetbureau over te maken.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-1-2014 10:45