MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz ontstemd over voorlopige stemming Eerste Kamer
12 februari 2014

Het LPGGz is ontstemd dat na een intensief Eerste Kamerdebat op 11 februari de meerderheid van de leden op voorhand heeft aangegeven in te stemmen met de Jeugdwet in haar huidige vorm. De antwoorden van staatssecretaris Van Rijn waren politiek correct en overtuigend maar kloppen niet met de praktijk. En blijkbaar neemt de toezegging van staatssecretaris Van Rijn om een 'Transitie Autoriteit Jeugd' in te stellen veel zorgen weg. Voor ons is dit onaanvaardbaar. De ‘Transitie Autoriteit Jeugd’ is mooipraterij, en het feit dat dit orgaan nodig is, toont aan dat de wet nog aan alle kanten rammelt.

Overheveling jeugd ggz is weeffout

Alle patiŽnten en naastbetrokkenen in de ggz, 95.000 ondertekenaars van de petitie, 1.100 hoogleraren, iedereen is het er over eens dat de overheveling van de jeugd ggz een weeffout is in de wet. Deze zet het hele stelsel onnodig op z'n kop en brengt veel extra kosten en inspanningen met zich mee. Met een ‘Transitie Autoriteit’ is het wettelijk recht op zorg (zoals in de ZvW), de landelijke keuzevrijheid in de gezondheidszorg en de privacybescherming nog niet gewaarborgd. Er wordt een knip aangebracht tussen somatische en psychische aandoeningen, waarbij een kind met kanker dat kampt met psychische problemen naar de gemeente moet voor psychische zorg.

Oplossingen zijn reeds voor handen

Binnen het Bestuurlijk Akkoord ggz en de huidige 'Jeugd FACT-teams' zijn laagdrempelige en reeds beschikbare oplossingen voor handen om onnodige medicalisering en afstemmingsproblemen met jeugdzorg te voorkomen. Maar de overheid, die voor een enorme bezuigingstaakstelling staat, kiest voor een ingrijpende stelselwijziging waarbij 403 gemeenten een enorme klus gaan krijgen om de jeugd ggz (en alle bijbehorende afspraken van het Bestuurlijk Akkoord ggz) goed te gaan regelen.

Onze conclusie is dat de Jeugdwet een politieke werkelijkheid is, een trein die al lang is vertrokken. En waar vooral geen gezichtsverlies geleden mag worden. Maar als de wet wordt aangenomen is het voor ons helder wie hiervan het kind van de rekening wordt.

Lees meer over de Jeugdwet en onze visie op de themapagina Jeugd

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 13-2-2014 14:25