MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Week van de Psychiatrie: aanmelding Breingeindag (24-3) geopend
27 februari 2014

Op maandag 24 maart 2014 begint de Week van de Psychiatrie met de Breingeindag. Thema is dit jaar 'Baas in eigen leven', ofwel: betekenis geven aan ‘eigen regie’ en ‘eigen kracht’. De aanmelding is nu geopend.

De Breingeindag duurt van 10 tot 16 uur vindt plaats in het gemeentehuis van Almere (Stadhuisplein 1, Almere) en is bedoeld voor cliŽnten/cliŽntenorganisaties, familie/vrienden/buurtgenoten, hulpverleners/ondersteuners, GGz-aanbieders/zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Verschillende perspectieven komen aan bod in presentaties, workshops, debat en een informatiemarkt. Lees hier de uitnodiging.

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. U kunt zich hier aanmelden.

Workshops

Het programma van de Breingeindag is inmiddels bekend. Bekijk hier het programma.
Kies in het aanmeldformulier uit negen workshops uw eerste, tweede en derde keus. De workshops zijn:

 1. Aan het stuur in de wijk: Als mensen zťlf de regie hebben in hun woonomgeving, boren zij hun eigen kracht aan. Dit is niet de traditionele aanpak van hulpverleners. De workshopleiders laten zien dat ‘eigen regie’ veel effectiever is.
 2. Sterker met familie-ervaringsdeskundigheid: Waarom is het belangrijk dat de familie intensiever bij de zorg betrokken wordt? Is dat altijd een goede zaak? En wat doet de familie-ervaringsdeskundige eigenlijk in de GGz?
 3. Zelfhulp en herstel… ruimte nemen of ruimte krijgen? Het geloof en vertrouwen in eigen kracht moet er veel meer zijn. Vooral bij hulpverleners. Maar hoe bereik je dat? Mensen worden ziek, behandeld en gepamperd, soms jarenlang. Wie weet dan nog waar die eigen kracht zit? Over de kip-ei kwestie, en hoe daar uit te komen.
 4. De cliŽnt als burger: Soms cliŽnt, altijd burger. Wat verwachten we van de gemeente en wat heeft de gemeente te bieden? Stichting cliŽntenperspectief Flevoland en de gemeente Almere illustreren de samenwerking.
 5. Van lijden naar leiden: Zijn er bij lijden en zielepijn mogelijkheden voor zelfregulatie? In plaats van te overleven weer durven te gaan leven!
 6. Baas in eigen huis: Bewoners en ondersteuners van JES (Je eigen Stek, zie hier: www.jeeigenstek.nl) verzorgen een workshop over Zelfbeheer. Met JES als aansprekend voorbeeld wisselen we met de aanwezigen van gedachten over bij zelfbeheer belangrijke begrippen als: Samensturing, Zeggenschap, Ondersteuning, Verantwoordelijkheden, Emancipatie, Leeromgeving, In, door en uitstroom,
  Transparantie, Beinvloeden van beleid, etc.
 7. Meer mens bij langdurig verblijf: Eigen regie kan overal, ook in de langdurende (verblijfs)zorg! Anders kijken = anders zien = elkaars krachten versterken. Al wat je nodig hebt is het lef om door een ANDERE BRIL naar HERSTEL te kijken. Durf jij hem op?
 8. Zelf de koe bij de horens vatten: Ervaringsdeskundigen vertellen over het moment dat zij de passieve patiŽntenrol achter zich lieten en het besluit namen niet meer op het heil van boven te wachten. Wat was voor hen het keerpunt; wat heeft hen doen besluiten om zelf een plan de campagne op te stellen? Hoe hebben ze dat gedaan en hoe is het verder met hen gegaan? Verhalen uit de eerste hand ter inspiratie voor situatiegenoten, hulpverleners en beleidsmakers.
 9. Zorg om de hoek: Zorg moet makkelijker bereikbaar en goedkoper worden. Veel mensen komen daarom in de basis GGZ. Maar wat hebben we eigenlijk nodig en hoe krijgen we dat geleverd? Past de herstelvisie ook in de basis GGZ? Krijgen we ook welzijn op recept? De workshopleiders gaan met elkaar ťn met het publiek in discussie.

Week van de Psychiatrie 2014

De Week van de Psychiatrie is komend jaar van 24 tot en met 30 maart 2014. Deze 40e editie heeft als thema ‘Baas in eigen leven?!’. Uitgangspunt is dat personen met psychische problematiek zoveel als mogelijk regie kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven.

Onderliggende vraag daarbij is wat deze personen zelf kunnen doen om (weer) baas over hun leven te worden. Wat kunnen zij zelf doen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en rol(len) op te pakken en als volwaardig burger mee te doen. Herstellen doe je in principe zelf, maar veelal in samenwerking met anderen. En dat leidt tot de vraag welke faciliterende rol kunnen/moeten anderen daarbij spelen: familie, mantelzorgers, hulpverleners, welzijnswerkers, buurtgenoten, wooncorporaties, politie, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars.

De Week van de Psychiatrie 2014 richt zich dan ook uitdrukkelijk op deze groep. Dit alles binnen de context van de veranderingen binnen en rondom de zorg en de door de overheid gepropageerde ‘participatiesamenleving’.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 27-2-2014 10:54