MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijke Platform GGz: ernstige zorgen cliŽntondersteuning (o)ggz
24 maart 2014

Op 25 februari jl. stuurde staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Tweede Kamer over de continuÔteit van cliŽntondersteuning voor mensen met een handicap. Het Landelijk Platform GGz vraagt naar aanleiding hiervan aandacht voor de cliŽntondersteuning ten behoeve van de doelgroepen van ggz en oggz.

Beschikbaarheid en continuÔteit cliŽntondersteuning ggz en oggz niet geborgd

De staatssecretaris stelt in de laatste alinea van zijn brief dat, mede dankzij de bestuurlijke afspraken met VNG en MEE Nederland, goede cliŽntondersteuning tijdens de transities geborgd is, ook voor mensen met psychische problemen. Die conclusie wordt niet onderbouwd. Sterker nog, in de bestuurlijke afspraken staat expliciet opgenomen dat deze alleen betrekking hebben op cliŽntondersteuning voor doelgroepen van MEE, en dus niet voor ggz of oggz.

Het LPGGz maakt zich juist ernstige zorgen over beschikbaarheid en kwaliteit van cliŽntondersteuning voor de doelgroep ggz en oggz. In het recente verleden hebben wij deze zorgen naar het ministerie en de staatssecretaris toe regelmatig geuit.

Belang cliŽntondersteuning

Vanuit onze achterban krijgen we signalen van een toenemende behoefte onder cliŽnten en familie aan onafhankelijke cliŽntondersteuning. Zij krijgen de komende jaren te maken met een opeenstapeling van veranderingen. De komende transities op het gebied van begeleiding, jeugdzorg en arbeidsparticipatie roepen veel onzekerheid op evenals maatregelen die de inkomenspositie kunnen raken. Daar komen nog ingrijpende veranderingen bij op het gebied van intramurale ggz en ambulantisering.

Steunpunten GGz

De doelgroepen ggz en oggz vallen buiten de subsidievoorwaarden van MEE-organisaties. In het algemeen hebben MEE-organisaties, enkele uitzonderingen daargelaten, weinig ervaring met deze doelgroepen. In een aantal regio’s hebben steunpunten ggz (soms onder andere naam zoals zelfregiecentrum of cliŽntenbelangenbureau) de afgelopen jaren succesvol de functie van cliŽntondersteuning ingevuld. Deze organisaties werken echter meestal op een zeer smalle en vooral onzekere financiŽle basis. Ze zijn doorgaans afhankelijk van kortlopende (project)subsidies van gemeenten. In andere regio’s is cliŽntondersteuning ggz en oggz nagenoeg geheel afwezig.

Lees de volledige brief die het Landelijke Platform GGz naar de Tweede Kamer stuurde als reactie op de brief van staatssecretaris Van Rijn.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 24-3-2014 16:15