MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Misstanden in de ggz?
8 april 2014

Het Landelijk Platform GGz is ernstig verontrust over de signalen die zij bij het meldpunt binnen krijgen dat de zorg die patiŽnten in instellingen krijgt, in hoog tempo verschraalt. De focus ligt op de medicamenteuze behandeling en er wordt fors bezuinigd op persoonlijke begeleiding en dagbesteding. Onze zorgen worden bevestigd door het programma van dinsdag 8 april “Altijd Wat” van de NCRV.

Het Landelijk Platform GGz zal met spoed een meldactie starten om de omvang en de aard van de problematiek nader in kaart te brengen onder onze achterban (ex)patiŽnten en familieleden. Ondertussen gaan we met zorgaanbieders en verzekeraars in gesprek over verantwoorde bezuinigingsmaatregelen en zorginkoop. Want het LPGGz wil de partijen aan de afspraken in het Bestuurlijk Akkoord houden dat de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg gewaarborgd blijft. Ook voor de groep patiŽnten die vanwege ernstige psychiatrische problematiek in een instelling zijn opgenomen.

Het lijkt erop dat de afbraak van de zorg en begeleiding binnen instellingen in hoog tempo plaatsvindt terwijl een vervangend zorg- en ondersteuningsaanbod ontbreekt. Hierdoor dreigen veel patienten en familieleden tussen wal en schip te vallen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 8-4-2014 19:31