MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Uitkomsten Meldactie: zelfregie beste medicijn voor ggz-cliŽnten
9 april 2014

Zelfregie: het beste medicijn voor ggz-cliŽnten

De eigen kracht, sociale contacten en voldoende inkomen zijn volgens ggz-cliŽnten de belangrijkste voorwaarden om baas te zijn in eigen leven. Een goede relatie met de hulpverlener is voor velen daarbij een absolute noodzaak. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de meldactie van die wij in het kader van de Week van de Psychiatrie 2014 met als thema “Baas in eigen leven?!” organiseerden. 446 respondenten hebben aangegeven wat hen het meest houvast bood en wat er nodig was om meer van het leven te maken.

GGz-cliŽnten zijn veel meer dan hun aandoening

De sociale rollen die zij vervullen als partner, ouder, maar ook als huisdierbezitter geeft zin en richting aan hun leven, zo blijkt uit de reacties. Veel cliŽnten missen evenwel bevredigende sociale relaties en/of een partner. Werk, en dan met name betaald werk, wordt ook vaak genoemd als noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van leven te vergroten.

Netwerken van zorg en welzijn zijn nodig

Het overall beeld dat op basis van de meldactie naar voren komt is dat cliŽnten op basis van wensen en mogelijkheden, met de inzet van ggz-expertise op de individuele maat, net als ieder ander volop sociaal en maatschappelijk willen kunnen participeren in de samenleving. Hiervoor zijn netwerken van zorg en welzijn voor nodig, een samenspel van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en maatschappelijke voorzieningen. Waar de individuele cliŽnt, de burger met een psychische kwetsbaarheid centraal staat.

Breingeinfestival in de Week van de Psychiatrie

Op het Breingeinfestival in het gemeentehuis van Almere, dat de start van de Week van de Psychiatrie 2014 op 24 maart jl. inluidde, werd dan ook het belang van het streven naar een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra breed onderschreven. Het Landelijk Platform GGz gaat hier samen met de zorgverzekeraars en gemeenten de komende tijd sterk op inzetten. De GGz helpt, maar meedoen in de samenleving helpt veel beter.

Voor meer informatie kijk op www.weekvandepsychiatrie.nl. Op deze site verschijnt binnen enkele dagen onder andere het verslag van het Breingeinfestival.

.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-4-2014 11:46