MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Knelpunten in crisiszorgketen ggz in kaart gebracht
10 april 2014

Knelpunten in crisiszorgketen ggz in kaart gebracht

Op 24 maart hebben het ministerie van VWS, LPGGz en GGz Nl een conferentie gehouden in Soesterberg over de acute ggz. Zowel vanuit cliŽnten en familie als vanuit ketenpartners komen signalen binnen over ontoereikende crisiszorg en gebrek aan afstemming tussen ketenpartners in de acute ggz.

Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij de crisiszorg, zoals huisartsen, crisisdienst, SEH, politie, GGD en maatschappelijke opvang. Het risico op dwangmaatregelen in een crisissituatie is groot voor cliŽnten. Doel van de bijeenkomst was het samenbrengen van relevante stakeholders die met acute ggz te maken hebben, zodat zij van elkaars ervaringen konden leren en om te komen tot vervolgafspraken ter verbetering van de crisiszorg op regionaal / lokaal niveau.

Conclusie: Investeren in preventie van crisissituaties

Naast een Profiel Crisisdienst is aandacht geweest voor de Psycholance als alternatief voor de ambulance. Vanuit cliŽnt perspectief is aandacht gevraagd voor een cliŽnt gestuurd project in Haarlem (Pitstop hotel). Een belangrijke conclusie van deze dag is meer investeren in preventie van crisissituaties door vroegsignalering en door laagdrempelige voorzieningen in de wijk waar iemand een time out kan nemen.

Ervaringen van cliŽnten dienen uitgangspunt te zijn bij verbeteringen in de ketenzorg. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan zet om de zorg en ondersteuning die cliŽnten en familie nodig hebben in de acute ggz te optimaliseren en te zorgen voor maatwerk.

Meer informatie? Neem contact op met Christien van der Hoeven.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 13-4-2014 21:02