MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Van DSM naar een persoonlijke diagnostiek (LPGGz seminar)
25 april 2014

Met de introductie van de DSM 5 is er (opnieuw) een momentum om de centrale rol van de DSM-systematiek in de GGz te bespreken, te becommentariŽren en te zoeken naar een handelswijze waarbij de ervaringskennis van de cliŽnt en de professionele expertise van de behandelaar elkaar versterken.

Het LPGGz ontwikkelt om deze reden een seminarreeks van 4 dagdelen voor haar achterban: de vertegenwoordigers van het cliŽnten-/familieperspectief ggz. Als inspirerende onderlegger voor het seminar dient het recentelijk verschenen boek ‘De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGz van Jim van Os.

Op dit moment wordt nog volop gewerkt aan het programma van het seminar. Zodra het definitieve programma en de exacte data bekend zijn, melden we deze op onze website en in deze nieuwsbrief. U kunt nu al uw belangstelling tot deelname bekend maken via

Veel cliŽnten zijn ontevreden over de wijze waarop diagnostiek/klachtenclassificatie plaatsvindt en over de sturende rol ervan bij de planning van het daaropvolgende behandelaanbod. Ook psychiaters zijn niet altijd blij met de DSM maar, zo werd op het voorjaarscongres van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) gesteld: “Iets beters hebben we (nog) niet.” De LPGGz wil door het seminar en door vervolgens te participeren in de discussie over de DSM 5 op het najaarscongres van de NVvP en in de discussie op het voorjaarscongres 2015 over Psychiatrie op maat een belangrijke bijdrage leveren aan relevante verbeteringen.  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 25-4-2014 15:10