MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Het Zelfregiecentrum als belangrijk LPGGz- zorginkoopcriterium 2015
8 mei 2014

Het Landelijk Platform stelt de facilitering van onafhankelijke herstel-/zelfregiecentra als ťťn van de belangrijkste zorginkoopcriteria vanuit cliŽnten-/familieperspectief voor 2015. Herstel-/zelfregiecentra ondersteunen burgers om sociale en maatschappelijke rollen te behouden en/of te herwinnen, al dan niet met hulp van reguliere professionals. Doorontwikkeling van deze centra helpt mensen met een achtergrond van psychische problemen zo optimaal mogelijk mee te doen in de samenleving op basis van hun eigen wensen, dromen en behoeften.

In de notitie ‘Zorginkoop GGz 2015 – Criteria & accenten vanuit cliŽnten-/familieperspectief’ zijn de belangrijkste criteria benoemd waar de zorgverzekeraars bij het opstellen van hun zorginkoopbeleid 2015 volgens het LPGGz rekening mee moeten houden. De notitie is tot stand gekomen op basis van inbreng vanuit de bij het LPGGz aangesloten cliŽnten-/familie-organisaties.

Meer informatie

Download de criteria zorginkoop 2015
Meer over zorginkoop op deze website 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 8-5-2014 11:25