MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz wil uitstel overgang intramurale ggz naar Wet langdurige zorg
12 mei 2014

Het Landelijk Platform GGz roept in een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS op tot uitstel van de overgang van de intramurale ggz naar de Wet langdurige zorg (Wlz), tot 1 januari 2016. CliŽnten die nu zorg met verblijf uit de AWBZ ontvangen, krijgen deze zorg straks vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet of de nieuwe Wlz. Het platform vraagt zich af of de continuÔteit van de zorg tijdens de overgangsfase voldoende geborgd is en constateert dat er bij cliŽnten en familie nog veel onzekerheid is over wat de transitie betekent voor hun eigen zorg of de zorg voor hun familielid.

Het uitstel is vooral nodig om ervoor te zorgen dat de criteria waaraan patiŽnten moeten voldoen om toegang tot de Wlz te krijgen, ruim voor de transitie bepaald zijn. Daarmee kan een hoop onduidelijkheid tijdens de transitie voorkůmen worden. Anders krijgt een belangrijke groep cliŽnten straks te maken met een dubbele overgang: eerst van AWBZ naar Wmo of Zorgverzekeringswet, en later naar de Wlz.

Wanneer het screeningsinstrument niet gereed is op de datum van transitie, maakt het platform zich vooral zorgen over de positie van cliŽnten die buiten het overgangsrecht vallen, bijvoorbeeld omdat hun indicatie afloopt of omdat zij een nieuwe indicatie nodig hebben. Het is belangrijk dat zij, als zij dat wensen, bij dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven in afwachting van een eventuele overgang naar de Wlz.

Meer informatie
Brief aan vaste Tweede Kamercommissie VWS over langdurige intramurale ggz-zorg 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 12-5-2014 15:08