MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


PatiŽnten melden lange wachttijden bij psychiaters en instellingen
23 mei 2014

In de uitzending van Kassa van zaterdag 24 mei uitte het Landelijk Platform GGz haar zorg over de lange wachtlijsten in de tweedelijns ggz richting de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben een wettelijke plicht om de tweedelijns zorg op tijd te regelen, maar het LPGGz constateert dat ze niet altijd aan deze plicht voldoen.

Er zijn alarmerende meldingen binnengekomen van patiŽnten en familieleden, die geconfronteerd worden met wachtlijsten voor bijvoorbeeld een psychiater of ggz-instelling. De slachtoffers hiervan zijn mensen die dringend hulp nodig hebben en in veel gevallen niet in staat zijn zelf op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. 

Wachtlijsten zorgverleners
Uit de vermelde wachttijden op de websites van verschillende instellingen blijkt dat de wachttijden oplopen tot meer dan een half jaar. Ook uit een recent rapport van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat zij hun patiŽnten niet kunnen doorverwijzen naar de tweedelijns ggz vanwege lange wachttijden.

Zorgplicht zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars zijn volgens de wet verplicht om naar andere instellingen of zorgverleners te zoeken, als hun cliŽnten te lang op hulp moeten wachten. De maximale wachttijd is 4 tot 7 weken, afhankelijk van de aard van de behandeling. Dit wordt gecontroleerd door de Zorgautoriteit. Het LPGGz signaleert dat de zorgverzekeraars niet in alle gevallen aan deze plicht voldoen.

Maximale wachttijden

  • Toegangstijd tot aan eerste consult (intake) – bij gťťn spoed: maximaal 4 weken, 80% binnen 3 weken.
  • Wachttijd tot aan diagnose (indicatiestelling) – bij gťťn spoed: maximaal 4 weken, 80% binnen 3 weken.
  • Wachttijd tot aanvang behandeling extramuraal - bij gťťn spoed: maximaal 6 weken, 80% binnen 4 weken.
  • Wachttijd tot aanvang behandeling semimuraal - bij gťťn spoed: maximaal 6 weken, 80% binnen 4 weken.
  • Wachttijd tot aanvang behandeling intramuraal - bij gťťn spoed: maximaal 7 weken, 80% binnen 5 weken.

Start Landelijke Meldactie
Het LPGGz is samen met patiŽntenfederatie NPCF en Ieder(in) de meldactie "Weet u waar u recht op heeft?" gestart, om te onderzoeken wat de omvang van het probleem is. Het onderzoek betreft onder andere de wachttijden en de beschikbaarheid van de specialistische zorg, maar ook de vrijheid van patiŽnten om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en de informatievoorziening aan patiŽnten over de beschikbare zorg.

Vragenlijst
Vragenlijst Landelijke meldactie "Weet u waar u recht op heeft?"


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-6-2014 13:33