MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit?
26 mei 2014

Wat vindt u van de kwaliteit in de zorg?

Het Landelijk Platform GGz wil van u horen hoe het staat met activering in de huidige behandelingen in de ggz. Is er sprake van te veel medicatie en te weinig activering? Is er wel aandacht voor herstel, participatie, een gezonde leefstijl, het lichaam, en het verband tussen een gezondere geest in een gezonder lichaam?

Bij het Landelijk Platform GGz kwamen het afgelopen half jaar regelmatig klachten binnen over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Ook verschijnen bij regelmaat berichten in de media van familieleden of (ex)cliŽnten die de kwaliteit in ggz-instellingen ontoereikend vinden. De nadruk zou liggen op medicatie, en in mindere mate op therapie, dagbesteding, beweging, goede voeding, leefstijl en ontspanning.

Het Landelijk Platform GGz vindt dit verontrustende signalen en wil met de Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit? onder familieleden en (ex)cliŽnten in de ggz peilen hoe zij de kwaliteit van de zorg ervaren en of zij het onder de maat vinden.

Meedoen?
Wilt u meedoen met deze meldactie? U vindt de vragenlijst op Meldjezorg.nl

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-5-2014 15:19