MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijk Platform GGz geschokt over aantal mensen in isoleercel
4 juni 2014

4 juni 2014

Het Landelijk Platform GGz reageert ontstemd op het Argus rapport “Rapportage uitkomsten vrijheidsbeperkende interventies 2012”, dat donderdag 5 juni is uitgebracht. Het rapport laat zien dat in 2012 nog steeds 10.000 patiŽnten zijn opgesloten in een separeercel. Dit zijn ongeveer 30 patiŽnten per dag. Gemiddeld boekt de ggz-sector misschien wel vooruitgang met het terugdringen van dwang (afname van 50%), er zijn echter grote verschillen. Zo zijn er instellingen waar nog steeds 1 op de 5 mensen wordt opgesloten, terwijl het andere instellingen lukt om dit percentage terug te dringen naar 1 op de 100 patiŽnten. Deze verschillen zijn onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

Er is door de overheid van 2006 t/m 2012 in totaal €35 miljoen beschikbaar gesteld in vernieuwende projecten om dwang en drang terug te dringen. Sinds de subsidie is gestopt zien we bij sommige instellingen weer een toename van het aantal separaties. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, zegt hierover: “Bestuurders van sommige ggz-instellingen falen, omdat zij er nog steeds niet in zijn geslaagd om het aantal separaties terug te dringen en de beschikbare alternatieve interventies te borgen”.

Opsluiten van zieke mensen

Het Landelijk Platform GGz is van mening dat patiŽnten die ernstig ziek zijn en geen misdrijf begaan hebben, niet mogen worden opgesloten. Ook niet als ze door hun ziekte andere mensen tot last zijn. Separatie draagt niet bij aan het genezingsproces. Achteraf ervaren patiŽnten het opsluiten in een isoleercel als traumatisch.

PatiŽnten met een verhoogd risico om te worden opgesloten zijn patiŽnten met schizofrenie, een bipolaire stoornis, psychoses en/of middelengebruik. Het rapport laat zien dat deze patiŽnten te maken kunnen krijgen met weken- tot maandenlange separatie en fixatie. De mogelijkheid om gebruik te maken van het expertisecentrum CCE (centrum voor consultatie en expertise) wordt in de ggz bij complexe zorgvragen te weinig benut.

VN roept overheid op tot verbod

Tijdens het programma EenVandaag van 29 mei jl. is aandacht besteed aan de situatie van Jolijn Santegoeds. Zij heeft op jonge leeftijd traumatische ervaringen opgelopen doordat ze tijdens de behandeling van haar psychische problemen bijna twee jaar aaneengesloten in een separeercel heeft gezeten. Op basis van haar ervaringen hebben de Verenigde Naties een 'gele kaart' aan Nederland gegeven. De VN stelt dat er een absoluut verbod moet komen op alle gedwongen medische interventies en opsluiting.

Het Landelijk Platform GGz blijft doorgaan met haar strijd om de isoleercel in Nederland uit te bannen.

Meer informatie

Rapport Zes jaar Argus. Vrijheidsbeperkende interventies in de GGZ in 2012 en ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren

Contact

Voor persvragen: Mirjam Drost, persvoorlichter Landelijk Platform GGz (06) 199 73 092.

Meer nieuws...

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 16-6-2014 12:09